« Takaisin

Henkilöstöä palkitaan strategian mukaisesta asenteesta

Henkilöstöä palkitaan strategian mukaisesta asenteesta

Kontiolahden kunta innostaa henkilöstöä uuden strategian mukaisiin tekoihin ryhmäpalkitsemisilla. Työyhteisöt voivat tulla palkituiksi teoilla, joilla on edistetty kolmea toimintaympäristöä eli innostavinta kasvua ja oppimista, kehittyvintä asumista ja elämistä sekä rohkeinta työntekoa ja yrittämistä. Näiden lisäksi palkituksi voi tulla loistavimmasta asenteesta.

– Palkittava teko voi olla esimerkiksi se, että päiväkoti ja kyläyhdistys järjestävät yhteistyössä tapahtuman, joka on omiaan lisäämään asuinympäristön viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toinen palkittava teko voi olla vaikkapa käyttäjälähtöisen talvikunnossapidon tutkimuksen toteuttaminen. Tärkeässä roolissa on loistavin asenne, jota voi osoittaa myös pienillä teoilla. Niilläkin on merkitystä, Kontiolahden kunnan henkilöstöpäällikkö Milla Paasu havainnollistaa.

Tarkoituksena on samalla kannustaa työyhteisöjä tekemään työtään ja asennettaan näkyväksi. Työyhteisöt voivat kuluvan vuoden aikana ilmiantaa joko itsensä tai toisensa mahdollista palkitsemista varten. Ensimmäisen kerran palkituksi voi tulla nyt huhtikuussa. Henkilöstö saa tiedon esiin tuoduista teoista ja palkituista ryhmistä kuukausittain.

Ryhmän saama palkkio on tapauskohtaisesti suuruudeltaan 250–1000 euroa, ja se maksetaan ryhmän valitsemaan tarkoitukseen. Kunnanjohtaja myöntää palkkion kunnan johtoryhmän ja henkilöstön edustajan esityksen pohjalta. Palkitut teot annetaan kunnan henkilöstö- ja työllisyysjaostolle sekä kunnanhallitukselle tiedoksi.

Kuntalaiset ovat jo aiemmin voineet ideoida, kuinka he toteuttaisivat strategiaa käytännössä. Kunnanvaltuusto tekee päätökset toteutettavista ideoista valitsijaraadin esityksen pohjalta toukokuussa.