« Takaisin

Joensuun seudun liikkumisen tavat ovat lähellä maan keskiarvoa

Joensuun seudun liikkumisen tavat ovat lähellä maan keskiarvoa

Huolimatta erilaisten liikkumispalveluiden valikoiman kasvusta liikkumisen tavat ovat Joensuun seudulla ja koko Suomessa melko vakiintuneita.  Yli kolmasosa matkoista on vapaa-ajan matkoja, vajaa kolmasosa on ostos- tai asiointimatkoja ja noin neljännes työ- tai koulutusmatkoja. Joensuun ydinkaupunkiseudun henkilöliikenteen tavat on julkaistu osana vastavalmistunutta Liikenneviraston valtakunnallista henkilöliikennetutkimuksesta, joka toteutettiin 2016. Ydinkaupunkiseutu käsittää Joensuun, Kontiolahden ja Liperin.

– Joensuun ydinkaupunkiseudulla tehdään noin 250 000 matkaa vuorokaudessa. Seudun liikkumisen tavat ovat keskiarvoina lähellä valtakunnan keskiarvoja. Syynä tähän on varmastikin se, että Joensuun kaupunkiseutu on kuin Suomi pienoiskoossa. Seudulla on hyvin monenlaisia asumisen ympäristöjä – kaikkea tiiviin kaupunkimaisesta ympäristöstä aina harvaan asuttuun maaseutuun, toteaa Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen.

Joensuun kaupunkiseudulla asuinpaikka määrittelee pitkälti liikkumisen tavat. Henkilöauto dominoi pitempiä matkoja. Erityisesti Kontiolahdella henkilöautoilun asema on vahva – matkoista 77 prosenttia tehdään henkilöautolla kuljettajana tai matkustajana. Vastaava lukema koko Suomessa on 59 prosenttia, Liperissä 66 prosenttia ja Joensuussa 55 prosenttia. Samalla Liperissä ja Kontiolahdella joukkoliikenteen osuus matkoista on noin kaksinkertainen Joensuuhun verrattuna.

– Liikkumisen alueelliset erot ovat Suomessa suuria erityisesti kestävien liikkumismuotojen eli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksissa. Erojen taustalla vaikuttavat seudun koko, joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet, alue- ja yhdyskuntarakenne ja ikärakenne. Pitkäjänteinen pyöräilynedistämistyö näkyy siinä, että eri seuduilla pyöräilyn osuudet vaihtelevat, kertoo kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen Liikennevirastosta.

Lyhyiden etäisyyksien Joensuussa jalankulku ja pyöräily ovat vahvoja kilpailijoita bussilla liikkumiselle. Joukkoliikenteen osuus matkoista kasvaa etäisyyden kasvaessa. Alle 3 kilometrin joukkoliikennematkoja tehdään hyvin vähän. Kuntien sisäisiä matkoja tarkasteltaessa Joensuu on valtakunnan kärkeä jalankulussa ja pyöräilyssä Tampereen ja Oulun kanssa. Joukkoliikenteen käytössä kaksi suurempaa kaupunkia ovat Joensuuta vilkkaampia.

– Kestävien liikkumismuotojen käytön näkökulmasta Joensuun ydinkaupunkiseutu on suomalaista keskitasoa. Parantamisen varaa olisi erityisesti joukkoliikenteessä. Tässä suhteessa pari viimeistä vuotta ovat olleet kuitenkin ilahduttavasti selvän kasvun aikaa, kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen kertoo.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on toteutettu vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, ajallisista ja alueellisista eroista. Tietoja liikkumisesta Joensuun ydinkaupunkiseudulla alueilla täsmennettiin seudullisilla lisäkysymyksillä.