« Takaisin

Kontiolahden kunnan tulos oli arvioitua parempi

Kontiolahden kunnan tulos oli arvioitua parempi

Kontiolahden kunnan tulos oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2017. Toisessa talousarviotarkistuksessa tulos oli ennakoitu noin 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, joten tulos oli yli kaksi miljoonaa euroa ennakoitua parempi. Tulokseen vaikuttivat toimintakulujen alittuminen ja toimintatuottojen ylittyminen. Viime vuonna ei tietoisesti säästetty mistään eikä palveluja supistettu.

Vuonna 2017 tärkeänä punaisena lankana oli uuden mahdollistavan kasvustrategian työstäminen, johon osallistuivat kuntalaiset, henkilöstö ja luottamushenkilöt. Strategiatyö loi pohjaa tuleville vuosille. Vuoden aikana tehtiin merkittävät päätökset kahdesta uudesta alakoulusta, joista Kontioniemen koulun rakentaminen on jo käynnissä. Kirkonkylälle rakennettiin uusi päiväkoti, joka oli suurin yksittäinen investointikohde.

Vuonna 2017 Kontiolahden kunnan asukasmäärä kasvoi 27 hengellä. Kasvu oli tärkeä ja vuoden 2016 hetkellinen pieni notkahdus jäi poikkeamaksi pitkässä tarkastelussa. Vuodenvaihteessa kunnan työttömyysaste oli 11, mikä on hieman edellisvuotta alhaisempi.
Kunnan henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 619 henkeä. Kunnan henkilöstömäärä laski edellisvuodesta noin prosentilla.

Verotulot kertyivät vuonna 2017 odotetusti. Tuloverojen lopullinen kertymä oli lähellä alkuperäistä arviota, mutta kehitys edelliseen vuoteen oli negatiivinen -0,3 prosenttia. Valtionosuudet toteutuivat lähes arvioidun mukaisesti ja laskivat edellisestä vuodesta.

Vuosikate oli 4,9 miljoonaa euroa ja 330 euroa asukasta kohden. Poistot olivat edellisvuotista pienemmät ja alittivat arvioidun. Vuosikate kattoi poistot 128-prosenttisesti.
Kunnan lainamäärä väheni 6,7 miljoonaa euroa, ja asukaskohtainen lainamäärä oli 2 188 euroa per asukas. Tilikauden ylijäämä lisäsi taseen kumulatiivista ylijäämää yli 19 miljoonaan euroon.