« Takaisin

Pikkusinisiiven elinalueen ennallistamistoimet jatkuvat ja tonttien esirakentaminen on alkanut Soralan alueella

Pikkusinisiiven elinalueen ennallistamistoimet jatkuvat ja tonttien esirakentaminen on alkanut Soralan alueella

Soralan asemakaava-alueen tonttien esirakentaminen on käynnistynyt viime viikolla. Esirakentamisessa poistetaan maaperässä olevat hienoainestäytöt ja mahdolliset muut aiemman toiminnan jäänteet. Alueen maanpintaa nostetaan routimattomalla maa-aineksella rakentamisen vaatimaan tasoon. Vuoden 2019 rakennettavien tonttien esirakentamisen yhteydessä jatketaan pikkusinisiiven ennallistamisohjelman mukaista tarkennettua työtä.

Kontiolahden kunta kaavoitti vanhalle soranottoalueelle Lehmon eteläosaan Soralan asemakaava-alueen. Alueen erityispiirteet eli uhanalaisen perhosen ja sen ravintokasvin, pikkusinisiiven ja idänkeulankärjen, esiintymät ja maaperään ennen maa-aineslakia haudatut epäpuhtaudet olivat tiedossa, kun kaavaa laadittiin. Kontiolahden kunta, Pohjois–Karjalan ely-keskus ja perhosharrastajat ovat yhdessä suojelleet pikkusinisiipeä ja sen elinympäristöä entisellä soranottoalueella jo 1990-luvun lopulta alkaen. Lajit vaativat elinympäristökseen avoimen karun sorapohjaisen alueen.  

Kontiolahden kunta teki Soralan asemakaavan hyväksymisen yhteydessä loppuvuodesta 2016 asemakaava-alueelle pikkusinisiiven ennallistamisohjelman. Ohjelmaa toteutettiin kesällä 2017 ja samalla ennallistettavia paikkoja tarkennettiin. Ennallistamistyö tilataan perhosasiantuntijalta, joka siirtää aikuisia perhosia ja niiden ravintokasvia perhosen elinympäristöksi soveltuville uusille alueille Soralan alueen sisällä. Perhosia ja ravintokasvia siirretään kaavoitetun alueen rakennettavilta alueilta, joita esirakennetaan vuonna 2018 noin puolet kaavoitetusta alueesta.

Esirakennustyö alkoi toukokuun viimeisellä viikolla, jolloin pikkusinisiiven parveilulento oli lämpimästä toukokuusta johtuen käynnistynyt jo vilkkaana.