« Takaisin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulleet muutokset alentavat perheiden asiakasmaksuja:

•    varhaiskasvatusmaksujen perusteena olevat tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat, jolloin pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat
•    perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta nykyisen 90 prosentin sijaan, enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät edelleen perheen koon, tulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta tehdyn sijoituspäätöksen perusteella. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Enimmäismaksu on 290 euroa, kuten nykyisin, ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Alla olevasta taulukosta näkee, millaisilla tuloilla varhaiskasvatusmaksu määräytyy korkeimpaan maksuluokkaan.     
                         
Perheen henkilömäärä    Perheen yhteenlasketut bruttotulot
                2                                                 4760
                3                                                 5356
                4                                                 5713
                5                                                 6071
                6                                                 6428

Sivistyslautakunta on vahvistanut maksujen perusteet kokouksessaan 20.12.2017. Tarkistamme kaikki maksut 1.1. alkaen vanhempien aiemmin antamilla tulotiedoilla, joten uusia tulotietoja ei nyt tarvitse toimittaa.