Organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutoksen aikataulu

- 30.11.2015 valtuuston aloitusseminaari

- 18.1.2016 KH päätös työryhmän perustamisesta valmistelemaan muutoksia ja tehtävän anto työryhmälle. Työtyhmän jäsenet kunnan johtoryhmän viranhaltijajäsenet, henkilöstöpäällikkö, kunnanhallituksen edustajat ja henkilöstön edustaja

- 25.1.2016 KH iltakoulu konserniohjaus ja muutostarpeet

- vko 5  1.2.  työryhmän kokous 1.

 •   työryhmän tehtävät
 •   aikataululuonnos
 •   yhteenveto valt. seminaarista 30.11.2015
 •   selvitykset vapaa-aikatoimi ja tekninen
 •   viestintäsuunnitelma
 •   jatkotyöstöstä sopiminen ja saatteet jatkovalm., valt.sem. 22.2.2016 

- 4-5.2.2016 Joryn työmatka

 •   jatkotyöstöä, esimiesinfo
 •   viestintä suunnitelma
 •   valtuustoseminaarin ohjelma 22.2.2016

- 8.2.2016 esimiesinfo asiasta

- 15.2.2016 KH:n päätös tiedoksi yhteistyötoimikunnalle + muistio tiedoksi ensimmäisestä työryhmän kokouksesta

- 22.2.2016 valtuustoseminaari

 • aikataulu, 30.11.2015 valtuustoseminaarin yhteenveto, selvitykset vapaa-aikatoimi ja tekninen osasto, luonnos organisaatio-kaaaviosta ja saatekeskustelu jatkovalmistelulle

- 22.2.-16.3.2016 org.luonnoksen käsittely valtuustoryhmissä ja saatteet jatkovalmistelulle

- 17.3.2016 klo 16:00  työryhmän kokous 2

 •   valtuustoryhmien saatteet jatkotyöstölle
 •   asian jatkotyöstö
 •   saatteet valtuuston työmatkan ohjelmalle

- 18.3., 1.4. ja 12.4.2016 kunnan jory

 •   valtuuston työmatkan ohjelma
 •   jatkotyöstöä

- 4.4.2016 henkilöstöinfo tulevista muutoksista (videoitu)

- 15.-16.4.2016 valtuuston työmatka

 • organisaatio- ja johtamisjärjestelmä muutokset lopputyöstö
 • kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet aloitus

- 18.4.2016 tilanneinfo yhteistyötoimikunnalle

- 22.4.2016 kunnan jory valtuuston työmatkan yhteenveto ja jatkotyöstä saatteiden mukaisesti

- 25.4. 2016 työryhmän kokous 3

 •   yhteenveto valtuuston työmatka 

- 25.4.2016 tilanneinfo valtuustolle työryhmän kokouksesta

- 3.5.2016 työryhmän kokous 4

 •   * esitys organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutokset

- 9.5. kunnan jory

 •   jatkotyöstöä työryhmän kokouksen pohjalta

- vko 19 kuntalaisinfo 12.5.2016 ja henkilöstöinfo 10.5.2016

- 16.5.2016 työryhmän kokous 5, mikäli tarpeen

 • saatteet kuntalais- ja henkilöstöinfosta ja työn loppuun saattaminen

- Päätöksenteko organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutokset

 •   23.5. YTTK
 •   30.5. KH
 •   KV 6.6.2016

Syksy 2016

 • Hallintosääntömuutosten valmistelu, konkreettinen työ osastoilla tuleviin muutoksiin liittyen ja kuntalaisten osallistumis- ja  vaikuttamismahdollisuudet SYKSY 2016