Arkisto

kuva

Kontiolahden kunnan keskusarkisto säilyttää sen haltuun siirrettyjen kunnallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen arkistot ja pitää ne tarvitsijoiden käytettävissä.

Asiakirjat ovat hallinnon ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä ottaen huomioon asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Asiakirjakopioista peritään maksu kunnanhallituksen vahvistaman taksan mukaisesti.

Tietoturvallisuuden takia ulkopuolisia henkilöitä ei päästetä arkistoon ilman valvontaa.

Asiakirjoja saa etukäteispyynnöstä nähtäväksi. Asiakirjapalvelun toimivuuden takia asiakirjatilaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kontiolahti.fi vähintään kahta työpäivää ennen tarvetta.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi