Asema- ja ranta-asemakaavat

Asemakaava on kunnan yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä koskeva maankäytön suunnitelma. Se on keskeinen osa kunnan itsehallintoa. Asema-
kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavalla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elin-
ympäristölle sekä palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys
tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kontiolahden kunnassa ei vielä ole käytettävissä yhtenäistä sähköistä asemakaava-alueen karttaa.

Kontiolahden kunnan asemakaavat löytyvät Karttapalvelusta.

Ranta-asemakaavat ovat ns. maanomistajakaavoja. Omistaja laadituttaa kaavan omistamilleen maille kunnan hyväksymällä konsultilla. Kunta hoitaa kuulemiset
MRL:n ja MRA:n määräysten mukaisesti. Vaikuttavuudeltaan ranta-asemakaava
on asemakaavan mukainen.

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi