Asema- ja ranta-asemakaavat

Asemakaavat
Kontiolahden kunnan voimassa olevat asemakaavat löytyvät Karttapalvelusta kohdasta "Kaavoitus ja maankäyttö". Vasemman reunan valikosta Asemakaavoitus >  Ajantasa-asemakaava > Kontiolahti AK -kohtaa klikkaamalla kartalle aukeaa sen hetkinen sähköinen ajantasa-asemakaava. Kun valitsee kohdan "Asemakaava-alueet", aukeaa kartalle kunkin kaava-alueen ulkorajaus. Haluttua kaavaa kartalta kerran klikaten aukeaa oikeaan reunaan liitetiedostot kaavalle ja merkinnöille.

Karttapalveluun uusia kaavoja vietäessä tulee viivettä. Viimeksi voimaan tullut Kontiorannan varuskunnan asuinalueen kaava löytyy tästä linkistä.

Katunimimuutoksia kirkonkylän kaava-alueella
Teknisen lautakunnan päätös 27.2.2018 § 23.
Muutokset eivät vaikuta muihin kaavamerkintöihin. Muutoksella palautettiin 2.10.2016 lainvoimaiseksi tulleen kirkonkylän asemakaavan katunimet siihen muotoon, jotka ovat olleet käytössä mm osoitteissa.

Ranta-asemakaavat
Myös voimassa olevat ranta-asemakaavat löytyvät karttapalvelusta.

Sivu päivitetty 6.3.2018

Yhteystiedot

Kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@
kontiolahti.fi

Maankäyttöpäällikkö
Marja-Liisa Sykkö
p. 0400 491 791
marja-liisa.sykko@
kontiolahti.fi

Suunnitteluavustaja
Leena Sipilä
p. 0400 621 001
leena.sipila@
kontiolahti.fi