Asuminen

kuva

Asumispalvelujen järjestämisvastuu on kunnalla. Tavoitteena on turvata kuntalaisille tarkoituksenmukainen asunto.

Asuntopolitiikka
Kunnan asuntopoliittisia välineitä ovat kaavoitus ja maapolitiikka. Hyvin hoidettu maapolitiikka on edellytys tulokselliselle asuntopolitiikalle.

Asumisessa markkinaehtoisuus on lisääntynyt ja valtion tuki asumiseen supistunut. Uustuotannon määrä on vähentynyt. Valtion tukemaa tuotantoa ohjataan kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.

Väestön ikääntyminen ja yhden hengen talouksien määrä lisääntyy. Korjausrakentaminen lisääntyy edelleen painottuen ylläpitävään toimintaan. Asumiseen tulevat entistä enemmän mukaan korkeatasoiset kakkosasunnot, asuntojen muunneltavuus ja erilaiset asumispalvelut.

Asunto-ohjelma 2015-2019

Yhteystiedot

Asuntosihteeri
Lahja Hiltunen
p. 040 168 0283
lahja.hiltunen@
kontiolahti.fi