Elinkeinopalvelut

Elinkeinotoiminnan päätehtävänä on kunnan verotulopohjan kasvattaminen ja uusien työtilaisuuksien luominen kuntalaisille. Uusien työpaikkojen luomista auttaa Josek Oy antamalla monipuolista yritysneuvontaa. Kunta järjestää ja rakentaa toimitiloja yrityksille sekä varaa riittävästi kunnallistekniikalla varustettuja yritystoiminnan alueita.

Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n perusajatuksena on nopea ja joustava yritysneuvonta. Yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri tukee ja kannustaa yrityksiä menestymään Joensuun seudulla.

"Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n toiminta-ajatuksena on vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. Tavoitteisiin pyritään yhteistyötä kehittämällä."

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Yhdistyksen toiminta on käynnistetty elinkeinoelämän aloitteesta vuonna 1995; jäsenet ovat maakunnan menestyviä kasvuyrityksiä.
 

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Jere Penttilä
p. 050 432 7600
jere.penttila@
kontiolahti.fi


Tekninen johtaja
Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@
kontiolahti.fi


Kaavoitusjohtaja
Matti Moisala
p. 040 184 9499
matti.moisala@
kontiolahti.fi

Hankinta-asiamies
Jarkko Peiponen
0400 378 777
jarkko.peiponen@
josek.fi


Kontiolahden
Yrityspalvelu Oy
Toimitusjohtaja

Annu Ahonen
p. 0400 265 020
annu.ahonen@
kontiolahti.fi