Aloitteet

Kuntalaisaloite
Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloitteen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Aloite osoitetaan asiaa koskevalle lautakunnalle tai osastopäällikölle.

Hyvä aloite (Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti):

  • on selkeä ja helposti luettava
  • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen. Aloitteeseen voi liittää asian selventämiseksi esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteeseen tulee muistaa merkitä yhteystiedot, koska aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä häneltä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä Kuntaliiton suosituksen mukaisella mallikaavakkeella, jonka voi lähettää kuntaan postitse tai tuoda kunnan kirjaamoon.

Kuntalaisaloite on mahdollista tehdä myös maksuttomassa Miunpalveluissa, johon on koottu kuntien sähköiset palvelut. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Kontiolahti on ottanut käyttöönsä myös oikeusministeriön kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun. Vaihtoehtoisesti aloitteen voi tehdä myös tämän maksuttoman palvelun kautta.
 

 

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi