Jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti

Haja-asutusalueilla jätevesien käsittelyssä noudatetaan erillistä asetusta jätevesien käsittelystä sekä paikallisia ohjeita.

Kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä. Vaatimukset on annettu asetuksella talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän korjaustyö vaatii toimenpideluvan, jonka myöntää rakennusvalvonta.

Miten menetellä
Kontiolahdella jätevesien käsittelystä on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ympäristönsuojelumääräykset, jossa on tarkennettu jätevesijärjestelmien korjaamiseen liittyviä määräyksiä. Vesihuoltolaitosten viemäriverkkojen toiminta-alueilla noudatetaan vesihuoltolakia, eikä em. asetusta ja määräyksiä sovelleta. Katso Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Miten edetä jätevesijärjestelmien uusimisessa? Asiasta on tehty oma ohje.

Jatkoajan hakeminen jätevesijärjestelmän korjaustyölle
Ympäristösuojelulain nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista (Vna 209/2011) voidaan poiketa YSL 157 §:n mukaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet, korkeiden kustanusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden, ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Jatkoajan haku tapahtuu lomakkeella.

Jatkoaikaa on mahdollista hakea myös sähköisellä lomakkeella Miunpalveluissa. Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Lisätietoja ja opastusta
Ohjeita ja neuvoja oikean käsittelymenetelmän valitsemiseksi saat myös kunnan ympäristöpäälliköltä.

Vesihuoltoavustukset
Sosiaalisin perustein on mahdollista hakea avustusta kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien parantamiseksi. Lisätietoja antaa tarkastusinsinööri.

Jätevesijärjestelmän korjaustyö on sellainen kiinteistöllä suoritettava korjaustyö, jonka työkulujen vähentämiseen voidaan käyttää kotitalousvähennystä. Lisätietoja www.vero.fi.

 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi