KiVa-koulu

KiVa Koulu -toiminta Kylmäojan koululla

 

KiVa-Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyön tuloksena. KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi oli lukuvuonna 2015-2016 Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista. Syksystä 2016 alkaen ohjelma on muuttunut maksulliseksi. Kontiolahden kunnan kaikki alakoulut ovat edelleen mukana ohjelmassa.

 

Myös Kylmäojan koulu on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa Koulu-toiminnassa. Olemme olleet mukana vuodesta 2010. Kylmäojan koulu on saanut Kiva Koulu -resurssikoulusertifikaatin keväällä 2014. Sertifikaatti on todistus laadukkaasta kiusaamisen vastaisesta toiminnasta ja oikeuttaa myös tukemaan ja kouluttamaan Suomen muita kouluja Kiva Koulu -työssä. Tällä hetkellä toimimme yhtenä viidestä valtakunnallisesta resurssikoulusta eli meiltä voi ostaa koulutusta KiVa-toimintaan liittyen.

 

Katso laatusuositukset: www.kivakoulu.fi à laatusuositukset

Kylmäojan koululla nämä asiat ovat osa arkipäivää.

 

Joka keväisen oppilaille toteutetun kyselyn perusteella kiusaaminen on vähentynyt koulussamme ohjelman käyttöönoton jälkeen.

 

Mitä kiusaaminen on? (lähde: www.kivakoulu.fi)

 • Voi olla fyysistä tai henkistä
 • Voi olla myös epäsuoraa, kännykkä- tai nettikiusaamista
 • Piilokiusaamista
 • Jatkuvaa yhteen henkilöön kohdistuvaa
 • Puolustuskyvyttömän tai heikommassa asemassa olevan tahallista vahingoittamista
 • Riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista
 • Kiusoittelu tai raju leikki eivät ole kiusaamista

 

KiVa-ohjelma

 

KiVa-ohjelma koostuu yleisistä ja kohdennetuista toimenpiteistä.

 

 1. Yleiset toimenpiteet = kiusaamisen ehkäisy

 

 • Koko opetushenkilökunta ohjeistetaan syksyisin KiVa- toiminnan perusteisiin
 • Oppitunnit, joita pidetään keskitetysti ensimmäisellä ja neljännellä luokalla. Muillakin luokilla oppitunteja voi pitää tilanteen ja tarpeen mukaan.
 • KiVa Koulu -startit joka luokalla koulun alkaessa. Startissa KiVa-tiimin jäsenet esittelevät lyhyesti Kiva Koulu- toimintaa luokkatasolle sopivalla tavalla.
 • Joka lukuvuosi KiVa-toiminta tuodaan esille jollakin tavalla: esim. pajapäivät, päivänavaukset, teematunnit tai näytelmät
 • Oma ilmoitustaulu KiVa-asioille
 • Huomioliivit välituntivalvojilla
 • Tiedotus KiVa-toiminnasta vanhempainilloissa sekä tiedote koteihin syksyisin Wilman välityksellä
 • Info koulun nettisivulla
 • Nimetty KiVa-vastuuhenkilö ja –tiimi
 • Vuosisuunnitelma näkyvillä koulun seinällä
 • Säännöllinen kouluttautuminen, esim. KiVa-päivät, Kick Off- koulutukset
 • Tilannekartoitukset (= kysely netissä) toukokuussa sekä oppilaille että henkilökunnalle. Kyselyjen tulokset käydään läpi henkilökunnan kesken.

 

 1.  Kohdennetut toimenpiteet = kiusaamistilanteiden selvittäminen

 

 • Mikäli luokanopettajan selvittelyistä huolimatta kiusaaminen jatkuu, siirtyy asia KiVa-tiimille
 • Selvittämiskeskustelut koskevat vain niitä oppilaita, jotka ovat olleet osallisina tai silminnäkijöinä kiusaamistilanteissa
 • Käytössä on valmis lomakkeisto, johon kirjataan kaikkien osapuolten näkemys asiasta
 • Selvittämiskeskusteluissa on aina mukana kaksi tiimiläistä
 • Koulussamme on käytössä pääasiassa kiusaamisen tuomitseva menetelmä = KT
 • Selvitetään, onko kyse kiusaamisesta
 • Kiusaamistilanteissa:
  • Kaikkia osapuolia kuullaan mahdollisimman pian  yksitellen (joskus myös sivusta seuraajia) ja täytetään lomakkeisto
  • Kiusaajan/kiusaajien ja kiusatun kanssa keskustellaan ohjatusti.  Sovitaan yhdessä, että kiusaamisen on loputtava.
  • Järjestetään säännöllinen seuranta (viikoittain) molemmille osapuolille. Kesto tarpeen mukaan viikoista jopa useampiin kuukausiin.
  • Kiusatulle voidaan pyytää omasta luokasta ns. tukihenkilöitä, jotka seurailevat tilannetta ja ovat kiusatun tukena
  • Tilanteesta riippuen huoltajille ilmoitetaan joko heti tai vasta 1-2 viikon kuluttua. KiVan toimintaperiaatteeseen kuuluu oppilaan mahdollisuus korjata itse omaa käyttäytymistään.

 

KiVa-tiimi

Koululla on nimetty toimintaa koordinoiva sekä kiusaamistapauksia selvittelevä KiVa-tiimi. Tiimiin kuuluvat lukuvuonna 2016-2017 tiiminvetäjä Mari Voutilaisen lisäksi luokanopettajat Päivi Ryynänen ja Mari Kinnunen, koulunkäynninohjaaja Päivi Räsänen sekä koulukuraattori Sanna Turunen.

 

Toimintaohje vanhemmille

Toimi seuraavasti, jos lastasi kiusataan

 1. Ota yhteyttä luokanopettajaan
 • Luokanopettaja on aina ensisijainen kiusaamistapausten selvittäjä

 

 1. Yhteys KiVa-tiimiin
 • Mikäli kiusaaminen ei lopu luokanopettajan selvittelystä huolimatta
 • Mikäli kiusaaminen on jatkunut kauan tai tilanne on erityisen hankala selvittää 
 • Tiimiin voi olla yhteydessä joko luokanopettaja, muu koulun henkilökuntaan kuuluva, oppilas itse tai huoltaja

 

 1. Anna koululle rauha selvittää tilanne
 • Tilannetta pyritään selvittämään jo samana päivänä, kun tieto kiusaamisesta saadaan.

 

 1. Yhteydenotto
 • KiVa-tiimin jäsen tai luokanopettaja on yhteydessä huoltajiin ja kertoo, miten asiassa on edetty ja mikä on ollut mahdollisen selvittämiskeskustelun tulos.
 • KiVa Koulun toimintaperiaatteisiin kuuluu, että oppilaille annetaan lievemmissä tapauksissa mahdollisuus korjata käyttäytymistään. Tällöin asiasta ilmoitetaan kotiin vasta tilanteen rauhoituttua.
 • Muissa tapauksissa koteihin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

 

 1. Valmistaudu keskustelemaan lapsesi kanssa tilanteesta heti, kun olet saanut tiedon kiusaamistilanteesta

 

Koulun aikuiset eivät välttämättä huomaa kiusaamista. Siksi on tärkeää, että siitä kerrotaan! Rohkaiskaa lastanne kertomaan mahdollisista kiusaamistilanteista kotona tai koulussa!

 

Tehdään yhdessä koulustamme turvallinen ja kaikille kiva koulu!