Koulukuraattorin palvelut

Kontiolahden kunnan alueella työskentelee kaksi koulukuraattoria. Koulukuraattorin työ on oppilaan/opiskelijan auttamista, tukemista ja eteenpäin ohjaamista esimerkiksi kouluun, kaverisuhteisiin, mielialaan, vapaa-aikaan sekä lapsen/nuoren ikään liittyvissä kokonaiskehityksen pulmatilanteissa.

Kuraattori tekee sovitusti yhteistyötä vanhempien, opettajien ja muun tukiverkoston kanssa. Työhön kuuluu niin yksittäisten oppilaiden/opiskelijoiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattori on koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen ja osallistuu tarvittaessa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja tapaamisiin. Kuraattori ohjaa oppilaan/opiskelijan tarvittaessa myös muiden psykososiaalisten palveluiden piiriin. Kuraattorin palvelut ovat maksuttomia.

Oppilas/opiskelija voi hakeutua kuraattorille itsenäisesti sekä huoltajan, opettajan, terveydenhoitajan tai oppilashuoltoryhmän ohjaamana. Ajanvarauksen voi tehdä puhelimitse, Wilman kautta tai kuraattorin luona käymällä. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori Mari Partanen
Koulut: Kirkonkylän ja Varparannan alakoulut, Kontiolahden koulu

Koulukuraattori Sanna Turunen
Koulut: Ahokkalan, Jakokosken, Kulhon, Kylmäojan, Lehmon, Onttolan ja Selkien alakoulut, Kontiolahden lukio

Yhteystiedot

Koulukuraattori
Mari Partanen
050 428 5090, 013 3305663
mari.partanen@
siunsote.fi


Koulukuraattori
Sanna Turunen
p. 050 529 4330
sanna.turunen@
siunsote.fi