Koulumatkat ja -kuljetus

kuva

Perusopetuslain 32 §:n mukaisesti esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle oppilaalle on järjestettävä koulukuljetus, mikäli koulumatka ylittää viisi kilometriä tai oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muutoin muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetusedun edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua tai on esiopetuksessa kunnan osoittamassa esiopetusryhmässä. Koulukuljetuksen perusteista on sovittu kunnan kuljetussäännössä.

Esiopetus
Yksinomaan kotihoidossa olevan esiopetusoppilaan kuljetus järjestetään, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, ellei koulumatkan vaarallisuus, rasittavuus tai vaikeus muuta edellytä.

Mikäli lapsi käyttää esiopetuksen lisäksi kunnallista päivähoitoa, joka järjestetään samassa paikassa kuin esiopetus, kuljetus on huoltajien vastuulla. Jos päivähoitopaikka ja esiopetuspaikka eivät ole samassa rakennuksessa tai muutoin lähellä toisiaan ja lapsi menee ensin päivähoitoon ja sen jälkeen esiopetukseen, kunta järjestää kuljetuksen päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin ja/tai takaisin päivähoitoon. Mikäli lapsi menee ensin esiopetukseen ja esiopetuksesta päivähoitoon, kuljetus järjestetään kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta päivähoitoon. Molemmissa tapauksissa (kotoa esiopetukseen / esiopetuksesta kotiin) kuljetus järjestetään, jos se on mahdollista olemassa olevien koulukuljetusreittien avulla. Kuljetus esiopetukseen järjestetään kuitenkin niistä kunnallisista päivähoitopaikoista ja Kontiolahden kunnan alueella sijaitsevista yksityisistä päivähoitopaikoista, joissa esiopetusta ei järjestetä lainkaan.

Päivähoidossa olevien lasten huoltajien mahdollisina vapaapäivinä kuljetus järjestetään Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti esiopetukseen, jos huoltajat pystyvät ilmoittamaan muuttuvista kuljetustarpeista vähintään viikon etukäteen ja kuljetus voidaan järjestää olemassa olevien koulukuljetusreittien avulla. Vaihtoehtoisesti huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta erillisen hakemuksen mukaan.

Esiopetusoppilaan huoltajat huolehtivat itse lapsen kulkemisen pysäkille tai kuljetusreitin varteen (enint. 2 km), ellei tien vaarallisuus tai koulumatkan vaikeus ja rasittavuus muuta edellytä.

Perusopetuksen luokat 1 - 2
Kontiolahden kunta järjestää koulukuljetuksen 1. - 2. luokan perusopetuksen oppilaalle, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä.  1. - 2. luokan oppilas on velvollinen kulkemaan itse pysäkille tai kuljetusreitin varteen enintään kaksi kilometriä, ellei tien vaarallisuus tai koulumatkan vaikeus ja rasittavuus muuta edellytä.

Perusopetuksen luokat 3 - 9
Kontiolahden kunta järjestää 3. - 9. luokan perusopetuksen oppilaan koulukuljetuksen, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. 3. - 9. luokan oppilas on velvollinen kulkemaan itse pysäkille tai kuljetusreitin varteen enintään kaksi kilometriä, ellei tien vaarallisuus tai koulumatkan vaikeus ja rasittavuus muuta edellytä.

Muut maksuttomat koulukuljetukset
Kunta järjestää maksuttomia koulukuljetuksia myös asiatuntijalausuntojen perusteella (teiden vaarallisuudesta johtuvat syyt tai terveydelliset syyt).

Lukiolaiset
Lukion opiskelijat voivat hakea Kelan koulumatkatukea yli 10 kilometrin pituisiin koulumatkoihin.

Liikenneturvallisuus ja vakuutukset
Koulukuljetusten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Hyvä liikenneturvallisuus taataan siten, että kuljetusreitit, oppilaiden nouto- ja jättöpaikat, autojen kääntöpaikat ja koulujen pihojen liikennejärjestelyt tarkistetaan vuosittain. Koulujen saneerausten ja uudisrakentamisten yhteydessä tarkastetaan aina myös koulun piha-alueiden liikennejärjestelyt. Kontiolahden kunnan oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkoilla.

Kontiolahden koulun oppilaiden käyttämien koulukyytireittien aikataulut

Yhteystiedot

Opetuspäällikkö
Teemu Piirainen
p. 050 344 7909
teemu.piirainen@
kontiolahti.fi