Koulupsykologin palvelut

Koulupsykologien toimenkuvaan kuuluvat oppimisvaikeuksien arvioinnit ja oppilaan oppimisen tuen suunnittelu yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa, tukea-antavat keskustelut oppilaille sekä opettajien ja huoltajien tukeminen opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulupsykologit ohjaavat oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Lisäksi psykologit osallistuvat oppilashuoltotyöskentelyyn.

Oppilas voi hakeutua psykologin vastaanotolle omatoimisesti tai huoltajien, opettajan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan välityksellä. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Kontiolahden kunnassa on kaksi koulupsykologia.

Koulupsykologi Seija Hämäläinen
Koulut: Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kulhon, Lehmon, Selkien ja Varparannan alakoulut.
Alkuopetus: Kirkonkylä, Kulho ja Kulho II, Lehmo, Paihola, Peltosirkku, Selkie, Varparanta.

Koulupsykologi Anni Haukka
Koulut: Kylmäojan ja Onttolan alakoulut sekä Kontiolahden yläkoulu.
Alkuopetus: Kylmäoja, Mäntytie, Onttola ja Päivänpaiste.

Yhteystiedot

Koulupsykologi
Seija Hämäläinen
p. 040 748 1843
seija.hamalainen@
siunsote.fi


Käyntiosoite:
Koulukuja 4
81100 Kontiolahti

Postiosoite:
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

Koulupsykologi
Anni Haukka
p. 040 580 6778
anni.haukka@
siunsote.fi

Kontiolahden koulu
Keskuskatu 11
81100 Kontiolahti