Varparannan koulun kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, joka jatkaa lapsen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, joka on aloitettu jo äitiys- ja lastenneuvolassa.

Terveydenhuolto koulussa

Varparannan koulun kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla perjantaisin 2 x kk. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse 050 3086 908, sähköpostilla etunimi.sukunimi@jns.fi tai wilma-viestillä. Koulumme terveydenhoitaja on Riina Paloniitty.

Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä että hyvinvointia uhkaavat tekijät. Oppilas voi hakeutua itse terveydenhoitajan vastaanotolle tai hänet voivat lähettää sinne myös vanhemmat ja opettaja oppilaan omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Oppilaiden terveystarkastukset jaetaan neljään ryhmään:

  • Laaja-alaiset terveystarkastukset tehdään 1. ja 5. luokan oppilaille (lääkäri ja terveydenhoitaja).

  • Terveydenhoitajan ja oppilaan terveystapaamiset 1., 2., 3., 4., 5. ja 6. luokkien oppilaille.

  • Seulontatutkimuksia ja tarkastuksia tehdään sovitun ohjelman mukaisesti.

  • Kohdennetut terveystarkastukset riskiryhmiin kuuluville tarvittaessa.

Vanhemmat saavat kirjallisen palautteen terveystarkastuksista ja terveystapaamisista.

 

koulutulokas

1

2

3

4

5

6

lääkärin-
tarkastus

 

x

 

 

 

x

 

pituus ja
paino

x

 

x

x

x

x

x

ryhti ja
rakenne

x

 

x

x

x

x

x

puberteetti

 

 

x

x

x

x

x

näöntutkimus

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

kuulon tutkimus

x

 

 

 

x

 

 

hemoglobiini

(x)

 

 

 

 

x

 

verenpaineen-
mittaus

x

 

 

 

 

x

 

terveyskysely

x

 

x

x

 

x

 

koululaisen terveystottu-
mukset

x

 

x

x

x

x

x

 


Rokotukset

Rokotustehosteet tarvittaessa.

6. luokan tytöille tarjotaan HPV = papilloomavirusrokotusta.


Sairaanhoito

Terveydenhoitaja hoitaa pienet tapaturmat, mikäli on koululla. Muutoin päivystävän lääkärin vastaanotto:

KONTIOLAHDEN TERVEYSKESKUS, Pääterveysasema p. 013 267 4680
Kello 16 jälkeen PKKS Tikkamäellä, p. 013 171 6161


 

Suun terveydenhuolto

Terveyskeskuksen hammashoitajat kutsuvat oppilaan vastaanotolle tarpeen mukaan.
Hammaslääkärin vastaanotto Pääterveysasemalla p. 013 2674699.