Miten opiskella? - Kontiolahden koulu

OPPIMINEN JA OPISKELU

Esseen kirjoittaminen
Ainekohtaisia opiskeluohjeita

Kun mietit oppimista ja opiskelua sinun kannattaa miettiä myös omia tavoitteita. Mitä sinä haluat opiskelullasi saavuttaa? Miksi opiskelet? Mihin tähtäät? Onko se vain hyvien numeroiden saaminen kokeista, menestyminen ylioppilastutkintokokeissa vai haluatko vain päästä helpolla?

Jos oikeasti haluat oppia ja omaksua tietoa sinun kannattaa siis miettiä miksi ja miten opiskelet. Ei riitä, että luet koealueen yhden kerran tai että käytät läksyjen lukemiseen 5 minuuttia. Oppiminen ja opiskelu on prosessi joka vaatii aikaa. Sinun tulisi tehdä itsellesi opiskelusuunnitelma, jota noudatat.

Lukemisen ja muistamisen avuksi:

 • käsitekartta (kokonaisuuden hallinta avainsanojen avulla, hyvä apuväline asioiden kertaamisessa)
 • tiivistelmät
 • kirjainsanat
 • oppimispäiväkirja (oman kehityksen seuranta, tärkeintä sisältö, ei muoto
 • muistiinpanot (kirjoita vain tärkeimmät asiat)br>
 • korosta erilaisia asioita (auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia)


Opiskeluympäristö:
Millaisessa ympäristössä sinä opiskelet?

 • fyysinen ympäristö (hiljaisuus/musiikki, lämmin/viileä, pöytä/sänky)
 • emotionaaliset tekijät (yksi asia/monta, käskien/vapaaehtoisesti)
 • fysiologiset tekijät (ilta/yö, syöden/napostellen, paikallaan/liikehtien)
 • sosiaaliset tekijät (yksin/yhdessä)

Muista nukkua riittävästi!!

Teoriatietoa oppimisesta
www.uta.fi/tyt/verkkotutor/sisalto.htm

Esseen kirjoittaminen
Missä tarvitset esseen kirjoittamisen taitoja?

 • reaalikokeen kurssikokeessa
 • ylioppilaskirjoituksissa
 • ammattikoulun tenteissä
 • yliopistojen ja ammattikoulujen pääsykokeissa
 • yliopiston ja ammattikorkeakoulun tenttien vastaamisessa

Millainen on hyvä esseevastaus?

 • vastaa annettuun tehtävään
 • osoittee opiskelijan kyvyn ajatella ja ymmärtää kysytyt asiat

Miten kirjoitan hyvän esseevastauksen?

 • Lue tehvätä huolellisesti - mitä kysytään. Varmista onko tehtävä moniosainen
 • -esim. pimeä keskiaika - ilmauksessa pimeä tarkoittaa samaa kuin sivistymätön, valistumaton, raaka, barbaarinen, kehittymätön ja takapajuinen. Kuvaako "pimeä keskiaika" -ilmaus mielestäsi aikakauden luonnetta?`perustele näkemyksesi.
 • perustele, pohdi, vertaa, analysoi...
 • jos tehtävässä pyydetään perustelemaan, vertailemaan, arvioimaan tai pohtimaan ole erityisen tarkkana, että teet myös niin (ei pelkkää asiafaktaa)
 • toimi ja vastaa aina ainnetun tehtävän mukaan
 • pyri olemaan mahdollisimman selkeä
 • aika on rajoitettu ja kaikki kirjoittamasi arvostellaan, älä siis toista tai vatkaa asiaa
 • uomioi ajankäyttö - kuinka monta esseetä pitää kirjoittaa, kuinka paljon aikaa
 • hahmottele vastaus enne nvarsinaisen kirjoittamisen aloittamista. esim. avainsanat paperille, mind-map ym.
 • ennen esseen kirjoittamista mieti myös sitä, miten saat rajattua vastauksen ja hahmottele myös miten asiat liittyvät toisiinsa.
 • suunnittele looginen, selkeä ja eheä vastaus, jossa asiat on käsitelty monipuolisesti
 • osoita ymmärtäväsi asiat kirjoittamalla ne omin sanoin ja siten että esittelet ja analysoit tietoa ja teet johtopäätöksiä -> essee ei ole referaatti
 • muista perustella kaikki väitteesi ja mielipiteesi
 • kirjoita ikäänkujin sinun täytyisi selittää kysytty asia jollekulle toiselle niin, että hän sen ymmärtää
 • hyvässä esseessä on "alku eli johdanto", "keskiosa eli asia" ja "loppu eli tiivistelmä ja yhteenveto"

Ainekohtaisia opiskeluohjeita

1.Kielten opiskelu

 • opiskele kunnolla tunnilla esiintyneet uudet sanat ja rakenteet (kielten opiskelussa uusi tieto perustuu aiemmin opittuun)
 • opettele erityisesti alleviivatut rakenteet ja sanonnat
 • lue vieraskielisiä sanomalehtiä uusien sanojen opiskelu vaatii jonkin verran "pänttäämistä". Peitä sanojen merkitykset ja tee sanalistoja (muista kuitenkin, että sanat tulevat todeksi vasta todellisessa asiayhteyksissä)
 • peitä tekstitys tv-ohjelmista
 • käytä hyödyksesi kirjastoa, joista saat lainaksesi vieraskielisiä lehtiä, kirjoja sekä nauhoitteita
 • lue tekstikappaleita ääneen, käytä tilaisuudet ulkomailla hyödyksesi


2.Matematiikan opiskelu

 • ole aktiivinen tunneilla, kysy ja kyseenalaista!
 • pohdiskele uusia kaavoja (miten ne liittyvät aiemmin opittuun?)
 • tutki malliesimerkit ja laske kotitehtävät huolellisesti
 • pyri ymmärtämään laskemasi ja kun kirjoitat vastausta, tarkista vielä mitä kysytään ja mitä halutaan vastaukseksi (onko tulos järkevä?)
 • mikäli et ymmärrä jotain tehtävää, pyydä apua kaverilta tai opettajalta
 • aivoja voi harjaannuttaa lisää erilaisilla pulma- ja ongelmanratkaisutehtävillä


3.Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu

 • kun osaat äidinkieltä hyvin, osaat kirjoittaa aineita esseitä (siis vastata hyvin reaaliaineiden kysymyksiin)
 • lue lehtiä, kirjoja sekä seuraa erilaisia tv-ohjelmia
 • monipuolinen kirjoittaminen kehittää parhaiten kielellistä ilmaisua. Siispä laadi esseitä, kritiikkejä runoista ja romaaneista, kirjoita kirjeitä ja päiväkirjaa
 • kertaa oikeinkirjoitusohjeet (vältät samoja virheitä jos tutkit aikaisempia kirjoitelmiasi)


4.Reaaliaineiden opiskelu

 • ole aktiivinen tunnilla
 • pyri opettelemaan peruskäsitteet sekä kokonaisuuden kannalta olennaiset faktat (älä siis käytä aikaasi turhien vuosilukujen opettelemiseen)
 • sisällysluettelo, väliotsikot sekä tiivistelmät auttavat hahmottamaan asiakokonaisuuksia
 • työstä mielessäsi käsiteltäviä asioita (mieti mitä tiedät aiheesta jo ennalta ja arvioi uutta tietoa sen valossa)
 • älä tee suoria muistiinpanoja vaan koeta kirjoittaa tunnilla käydyt asiat omin sanoin
 • tee merkintöjä marginaaliin, alleviivaa
 • kirjoita paperille yhteenvetoja, syy- ja seurauskaavioita, käsitekarttoja (tai mitä vaan mikä helpottaa oppimistasi)