Nuorisoavustukset

NUORISOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2018

Kuka voi hakea?
Hakijoina voi olla kontiolahtelaiset nuorisoyhdistykset, nuorisotoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Tuettava nuorisotoiminta tulee kohdistua kontiolahtelaisiin nuoriin.

Milloin haetaan?
Avustukset julistetaan haettavaksi joulukuussa 2017 kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla. Hakuaika päättyy 30.12.2017.

Miten haetaan?
Hakemukset tehdään sähköisesti "miunpalvelut" -linkin kautta.

Mihin myönnetään?
Avustusta myönnetään nuorisoyhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien harjoittamaan nuorisotoimintaan esim. kerhotoimintaan, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, nuorisotapahtumiin, -projekteihin ja -tutkimuksiin tai kertaluontoisiin väline- tai tarvikehankintoihin.

Kohdeavustuksella ei ole tarkoitus rahoittaa hankkeita kokonaisuudessaan, vaan avustettavalla toiminnalla on oltava omarahoitusta tai muuta rahoitusta.

Avustusta ei voida myöntää:
 * jälkikäteen
 * alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 * hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta

Selvitys avustuksen käytöstä / käyttämättä jättämisestä!
Avustuksen saajan on toimitettava sähköinen maksatushakemus viimeistään 30.11. avustuksen myöntämisvuonna ja liitettävä luotettavat tositekopiot menoista ja tuloista maksatushakemuksen yhteyteen. Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti 30.11. mennessä.

Kohdeavustus maksetaan pääsääntöisesti vasta, kun menot on suoritettu ja asianomainen selvitys jätetty avustuksen myöntäjälle. Osa avustuksesta voidaan kuitenkin maksaa ennakkoon tietyin edellytyksin.

Avustusta voidaan käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen.
Avustus tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. 

Yhteystiedot

Toimistosihteeri

Heli Vänskä
p. 013 734 5296
heli.vanska@
kontiolahti.fi