Kontiolahden koulu - oppilaanohjaus

kuva

TERVETULOA KONTIOLAHDEN KOULUN OHJAUKSEN SIVUILLE!

Ohjauksessa pyritään löytämään oppilaan/opiskelijan omimmat osaamisen lajit ja kehittämään niitä suhteessa muutoksen yhteiskuntaan. Ohjauksessa pyritään erityisesti tukemaan luovuutta, yhteistyötä, ihmissuhdetaitoja ja persoonallista kasvua sekä edistetään tasa-arvoa. Näiden lisäksi tuetaan oppilaan/opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä, annetaan tietoutta koulutusvaihtoehdoista ja työmahdollisuuksista ja tuetaan oppilasta/opiskelijaa hänen urasuunnittelu- ja valintaprosessissaan.

Ohjauksessa kunnioitetaan oppilaan/opiskelijan itsemääräämisoikeutta. Toiminnan lähtökohtana on luottamus ihmisen jatkuvaan kasvuun ja kykyyn kehittyä ja ratkaista itse ongelmansa. Ohjaus ei ole johdattelevaa. Yhteistyössä oppilaan/opiskelijan kanssa ohjaaja tukee ohjattavan omia ratkaisuja. Tällöin hän ottaa huomioon ohjattavan yksilölliset voimavarat, tavoitteet ja olosuhteet.