Kontiolahden koulun oppilashuolto

Oppilashuolto

Koulumme psykososiaalinen oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Oppilashuollon tehtävänä on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen. Koulun oppilashuoltotyö edistää oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Oppilashuoltotyö on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta sillä pyritään myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kouluyhteisössä kaikille. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.
Oppilashuoltotyön tueksi koulussamme on laadittu toimintaohjeet kriisitilanteisiin ja päihdestrategiaan.
Laajennettuun oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat lisäksi luokanvalvojat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, koululääkäri, koulupsykologi, nuoriso-ohjaaja ja sosiaalityöntekijä.
Oppilashuollolle voi lähettää sähköpostia oppilashuoltoryhmän jäsenien kautta osoitteella: etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi (korvaa ä ja ö, a:ksi ja o:ksi.)

Kouluterveydenhuolto yläkoululla

Kouluterveydenhuollon tilat ovat lukion ja yläkoulun välissä (G-siipi, 1.kerros).

Kontiolahden koulun terveydenhoitajat


Kaija Piitulainen, puh: 050 428 5120
etunimi.sukunimi*at*siunsote.fi
Wilma: terveydenhoitaja Kaija Piitulainen

Luokat:
7F, 7G, 7H,7I, 7K, 7L, 7M
8F, 8G, 8H, 8I, 8K, 8L, 8Mj2/8
kaikki 9 luokat

 

Päivi Kujala, puh: 0503086908
etunimi.sukunimi*at*siunsote.fi
Wilma: Terveydenhoitaja Päivi Kujala
Luokat:

7A, 7B, 7C,7D, 7E
8A,8B,8C,8D,8E
Yläkoululla: maanantai, tiistai ja torstai

Terveydenhoitajat tavattavissa koulupäivän aikana klo 8.00–15.00

 • Puhelintunti klo 8.00–9.00
 • Vastaanotto ilman ajanvarausta 10.30–11.30
 • Tauolla klo 12.00–12.30

Terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain:

 • 7.lk:n terv. tarkastus yhdessä vanhempien kanssa kesällä
 • 8.lk:n laaja terv.tarkastus terv.hoitaja/lääkäri yhdessä vanhempien kanssa lukuvuoden aikana
 • 9.lk:n terv.tarkastus/rokotus kevätlukukaudella

Kouluilla ei terveydenhoitajan sairasvastaanottoa

Sairasvastaanotto:

 • Kontiolahden terveysasema, Ajanvaraus klo 8-16, puh: 013 267 4680
 • Lehmon terveysasema, Ajanvaraus klo 8-16, puh: 013 267 4690
 • Kiireelliset päivystystapaukset arkisin klo 16-8 ja viikonloppuisin
  PKSSK:n yhteispäivystys puhelinpalvelu puh: 013 171 6161


Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon, opettajien, muun henkilöstön ja vanhempien kanssa.
Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton oppilashuollon palvelu, joka jatkaa nuoren terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, joka on aloitettu äitiys ja lastenneuvolassa.
Määräaikaiset koko ikäluokkaa koskevat terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja tarvittaessa hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveyden tilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä että hyvinvointia uhkaavat tekijät. Oppilas voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle tai hänet voivat sinne lähettää vanhemmat ja opettajat oppilaan omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori

Kuraattorin palvelut

Kuraattorityön tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaan huoltajia sekä  opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä.  Hän toimii myös koulujen oppilashuoltoryhmissä  ja erilaisissa työryhmissä alansa asiantuntijana.

Koulukuraattorin palvelut ovat maksuttomia ja tapaamiset ovat  luottamuksellisia. Oppilas voi hakeutua kuraattorin tapaamiseen omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, oppilaanohjaajan tai terveydenhoitajan ohjaamana.

Koulukuraattori käyttää työvälineinään mm. yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, haastatteluja ja neuvotteluja oppilaan ikätason mukaisesti. 

Koulukuraattori ohjaa oppilaan tarvittaessa muiden psykososiaalisten palveluiden piiriin.

Kuraattori on oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön tavoitettavissa koulupäivän aikana Kontiolahden yläkoulun oppilashuollon tiloissa ja sovitusti Kontiolahden alakouluilla.

Yhteystiedot

Mari Partanen p. 050 4285090 (myös WhatsApp)

Wilma ja sähköposti: etunimi.sukunimi*at*siunsote.fiKoulupsykologi

Koulupsykologi pyrkii tukemaan oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä sekä kartoittamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä. Koulupsykologin työnkuvaan kuuluvat mm. oppimisvaikeuksien selvittäminen, erityisopetuksen ja tuki-toimenpiteiden tarpeellisuuden arviointi ja suunnittelu, tukea antava keskusteluapu lapsille ja nuorille, vanhempien ohjaus- ja neuvonta, opettajien konsultointi sekä oppilashuolto-työryhmissä toimiminen. Koulupsykologin luona käynnit ovat luottamuksellisia. Psykologille voi varata aikaa itse, vanhempien, opettajien, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kautta.

Koulupsykologi

Anni Haukka  p. 040 580 6778,

Wilma ja sähköposti: etunimi.sukunimi*at*kontiolahti.fi

posti- ja käyntiosoite: Kontiolahden koulu, Keskuskatu 11, 81100 Kontiolahti.