Kirkonkylän koulun oppilaskunta

 

Kaikki Kontiolahden kirkonkylän koulun oppilaat ovat oppilaskunnan jäseniä.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen joka edustaa koko oppilaskuntaa ja pyrkii kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja lisäämään oppilaiden osallisuutta (= tavoitteiden asettaminen, vaikuttaminen, päätöksenteko ja vastuunkantaminen) heitä koskevissa asioissa ja kasvattamaan koulun me-henkeä positiiviseksi voimavaraksi koulun toimintojen kehittämisessä.

Hallituksen jäsenet ovat luokkansa edustajia ja asioiden välittäjiä. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, käsittelee sinne tuotuja asioita, ideoi ja valmistelee esityksiä yhteistyötahoille (opettajakunta, oppilaskunta = oppilaat, vanhempaintoimikunta ja rehtori) ja tekee päätöksiä oppilaskunnan nimissä.

Oppilaskunnan hallitus muodostetaan joka lukuvuosi syyslukukauden alussa siten, että luokilta 2-6 valitaan kultakin yksi edustaja hallitukseen sekä hänen varaedustajansa. Hallituksen jäsenmääräksi tulee näin 24 oppilasta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan ja kaksi kokousvastaavaa. Hallitus järjestäytyy syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

 

Oppilaskunnan toimintakertomus 2015-2016

Yhteystiedot

Kirkonkylän koulu
Koulukuja 2
81100 Kontiolahti

Rehtori
Juha Rytkönen
p. 050 428 5102
juha.rytkonen@
kontiolahti.fi