Kulhon koulun oppilaskunta 2018-2019

Koulullamme toimii oppilaista koostuva oppilaskunta. Luokilta 2.-6. valitaan edustajat oppilaskun­nan hallitukseen, joka on vastuussa oppilaskunnan toiminnasta. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on tuoda oppilaiden ääni kuuluviin koulun asioissa, lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa sekä edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yh­teisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa asioihin.

Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Tarkoituksena on kehittää koulun toimintaa ja järjestää mukavaa puuhaa koulun oppilaille. Tänä vuonna oppilaskunta toimii aktiivisesti muun muassa järjestämällä koulun oppilaille ohjattua välituntiliikuntaa, osallistumalla teemapäivien tai yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä osallistuu omalla panoksellaan koulussa tapahtuvaan opetussuunnitelmatyöhön.

Vastuutehtävien lisäksi kokouksissa käsitellään oppilaiden ja opettajien esittämiä ideoita ja ehdotuksia. Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamistai­toja. Oppilaskunta kokoontuu torstaisin klo 11.20 -11.50. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Soili KinnunenKuvia oppilaskunnan toiminnasta:

Ystävänpäiväjuttuja

 

 

 

 

Yhteystiedot

Kulhon koulu
Rekiraitti 9
80910 Kulho
p. 046 921 3170

Koulunjohtaja

Arttu Pätäri
p. 040 178 5081
arttu.patari@
kontiolahti.fi

Henkilökunnan sähköpostit:
etunimi.sukunimi
@kontiolahti.fi