Kylmäojan koulun oppilaskunta

Koulullamme toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan vetäjänä on lukuvuonna 2016-2017 opettaja Helena Räty-Simonen. Oppilaskuntaan on valittu jokaiselta luokalta jäsen ja varajäsen. Oppilaskunta kokoontuu kutsuttaessa välituntien aikana. Oppilaskunta suunnittelee ja järjestää koulun oppilaille yhteistä toimintaa ja tilaisuuksia. Oppilaskunnan jäsenet valitaan syksyisin. Oppilaskunnalle on varattu 17 kerhotuntia/vuosi toimintaa varten.