Varparannan koulun oppilastoimikunta

Oppilaskunta lukuvuodelle 2016-2017 on valittu.

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on saada oppilaiden ääni kuuluviin koulutyössä. Oppilaskunnalla on aloitelaatikko, johon oppilaat voivat tehdä aloitteita haluamistaan aiheista. Oppilaskunta ilmoittaa toiminnastaan aulasta löytyvän ilmoitustaulun avulla, sekä tiedottamalla keskusradion ja "luokkaradion" kautta.

Oppilaskunta järjestää vuoden aikana erilaisia tapahtumia, joista tulee tietoa myös näille kotisivuille.

Oppilaskunnan sisältä valitut jäsenet edustavat oppilaita yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa.