Osoitteiden antaminen

Haja-asutusalueilla osoitteiden ylläpitäminen ja päivittäminen on yksi mittaus ja kartastot -yksikön päätehtävistä. Uudisrakennuksille annetaan osoitteet rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Asemakaava-alueilla kunkin rakennuspaikan osoite määräytyy asemakaavaa tehtäessä tai muutettaessa. Kunnan myymissä tai vuokraamissa tonteissa osoite merkitään sopimuksen liitekarttaan. Saatua osoitetta voi käyttää jo rakennuslupaa haettaessa.

Yhteystiedot

Paikkatietosuunnittelija
Henna Rummukainen
p. 050 375 2606
henna.rummukainen@
kontiolahti.fi