Päivähoitoon hakeminen

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien kontiolahtelaisten lasten koteja kasvatustehtävässä, edistää yhdessä kotien kanssa lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä sekä tuottaa kaikkien kontiolahtelaisten lasten saavutettavissa olevat, ikä- ja kehitystasoa vastaavat hoito-, kasvatus- ja opetuspalvelut.

Päivähoidon järjestäminen
Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäivä-hoidossa ja kunnan tukemana yksityisenä päivähoitona.

Päivähoitopaikan hakeminen
Päivähoitopaikkaa voi hakea läpi vuoden. Hoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamista. Mikäli työllistymisestä tai opinnoista johtuva hoidon tarve tulee yllättäen, kunnalla on kuitenkin kahden viikon järjestelyaika. Kuntalaiset voivat hakea hoitopaikkaa myös https://kontiolahti.daisynet.fi/eDaisy

Sähköisen hakemuksen täyttö edellyttää palveluun tunnistautumista joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa myös päiväkodeista, perhepäivähoidon esimiehiltä ja päivähoitotoimistosta.

Päivähoitohakemus
Valintalomake subjektiivisen päivähoito-oikeuden käytöstä
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut määräytyvät 1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksuehto 1.1.2015 alkaen 21 pv (Kunnanhallitus 15.12.2014 § 130). Laskun eräpäivä on kuukauden 15. päivä.

 

Yhteystiedot

Palveluohjaajat:

Päiväkodit
Pirkko Turunen
p. 0400 298 973
pirkko.turunen
@kontiolahti.fi


Perhepäivähoito
Tellervo Mustonen
p. 050 4285 109
tellervo.mustonen
@kontiolahti.fi