Palkkatuettu työ

Palkkatuella työllistämisellä parannetaan työnhakijan valmiuksia edetä työhön avoimille työmarkkinoille. Lisäksi palkkatuella estetään työttömyyden pitkittymistä ja tasataan alueellisia eroja. Sekä kuntaan työllistetyillä että heidän esimiehillään on käytettävissään työllisyyskoordinaattorin tuki koko työsuhteen ajan, jolloin työllistetyn jatkopolkua voidaan suunnitella jo työsuhteen aikana.

Tavoitteena on, että kunnan työyksiköissä on 40 palkkatukipaikkaa kuukaudessa, tarkoittaen vuositasolla noin 80 henkilön työllistämistä. Työllistettävien tulee olla kontiolahtelaisia. Työllistymiskohteet ovat kunnan eri toimialoilla. Työaika on 85 prosenttia, 100 prosenttia tai näitä pienempi yksilöllistä tarpeista riippuen.

Tukityöjaksot ovat pääsääntöisesti 6–8 kuukauden mittaisia, jotta työssäoloehto täyttyisi, poikkeuksena työttömien ohjaustehtäviin palkattavat, joiden työsuhteet kestävät 24 kuukautta.

Palkkatuella työllistäminen pitää sisällään myös oppisopimuskoulutettavat. Kriteerinä on, että koulutettavilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai uuteen ammattiin opiskeleminen oppisopimuksella on muista yksilöllisistä syistä perusteltua. Koulutettava voi suorittaa työsuhteensa aikana oppisopimuksella alan perus- tai ammattitutkinnon. Koulutuksen järjestäjän maksama koulutuskorvaus tuloutetaan työyksiköille. Palkkatukityöpaikat voidaan räätälöidä työttömän osaamista ja työ- tai toimintakykyä vastaaviksi.

Otathan rohkeasti yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin, jos koet olevasi työkykyinen/osatyökykyinen ja haluat työllistyä kunnan yksiköihin!

 

 

Yhteystiedot

Milla Paasu
henkilöstöpäällikkö
040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi

Virpi Kettunen
työllisyyskoordinaattori
p. 050 571 2116
virpi.kettunen@
kontiolahti.fi