Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan aina myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen ja savuhormin rakentamiseen.

Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja huolehditaan hankkeen sopeutumisesta ympäristöön sekä huomioidaan naapurinäkökulma.  

Luvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. On tärkeää, että rakennusvalvontaan ollaan yhteydessä hyvissä ajoin. Jo suunnitteluvaiheessa tai esimerkiksi ennen tontin hankintapäätöstä kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan, jotta saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista määräyksistä ym. seikoista. Huolella täytetyt ja tarvittavilla liitteillä varustetut hakemusasiakirjat nopeuttavat asian käsittelyä.

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja
Ulla Kettunen
p. 050 428 5079
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Tarkastusinsinööri
Irene Pieviläinen
p. 050 061 2310
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)


Lupavalmistelija
Tapani Karhapää
p. 0400 979 260
etunimi.sukunimi@
kontiolahti.fi

(tavattavissa ajanvarauksella)