Toimintatuki ja kuntalisä työnantajalle

KUNTALISÄ
Kuntalisää myönnetään kannustuspalkkiona työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, seurakunnat ja yksityishenkilöt. Kuntalisän suuruus 350 euroa kuukaudessa. Kuntalisää myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.

Kuntalisää voidaan maksaa seuraavien kohderyhmien työttömille kuntalaisille:
- yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
- alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta
- yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kuukautta

Ohjeet kuntalisän myöntämisestä

Kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteella: Kontiolahden kunta/Työllisyyspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

TOIMINTATUKI
Toimintatukea myönnetään yrityksille, seurakunnille ja kolmannen sektorin toimijoille työttömän kuntalaisen ottamisesta työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Toimintatukea myönnetään:
- 50 euroa kuukaudessa per työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja
- 150 euroa kuukaudessa per työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja, joka tulee passiiviselta työmarkkinatukilistalta

Toimintatukea ei myönnetä järjestölle tai säätiölle, jolla on erillinen sopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta työllisyyspalvelujen tai sosiaalipalvelujen kanssa.

Tukea haetaan ensimmäisen kerran, kun sopimusajasta on toteutunut vähintään kolme kuukautta. Ensimmäisen hakemuksen tulee sisältää hakulomake, osallistujaliite ja vapaamuotoinen selvitys ohjausresursseista. Seuraavat tukihakemukset toimitetaan vähintään kolmen kuukauden toteumajakson erissä. Niihin sisällytetään ainoastaan osallistujaliite, joka sisältää tiedon toiminnassa päättäneiden sijoittumisesta kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukityön jälkeen.

Hakulomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen Kontiolahden kunta/Työllisyyspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti

Toimintatuen osallistujaliite

Web sisällön esitysYhteystiedot

Milla Paasu
henkilöstöpäällikkö
040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi


Virpi Kettunen
työllisyyskoordinaattori
p. 050 571 2116
virpi.kettunen@
kontiolahti.fi