Kirkonkylän koulun valinnaisaineet

 

 

Kirkonkylän koulun valinnaiskurssien toteutus lukuvuonna 2017 -2018

Kirkonkylän koulussa annetaan 4- 6-luokilla opiskeleville oppilaille opetusta valinnaisaineissa. Valinnaisainetunteja on oppilaalla kaksi vuosiviikkotuntia. Toinen tunti käytetään ns. oman koulun tuntina, jossa harjoittelemme ryhmäytymistaitoja, teemme oman luokan esityksiä ja projekteja. Toinen valinnaisainetunti on oppilaan vapaasti valittavissa. Oppilaan vapaasti valittavat valinnaiskurssit järjestetään Kirkonkylän koululla siten, että oppilas opiskelee yhden kurssin syyslukukaudella ja toisen eri kurssin kevätlukukaudella. Oppilaan suorittaa yhdessä huoltajan kanssa valinnan lukuvuoden aikana opiskeltavista valinnaisaineista. Yhden valinnaisainekurssin laajuus on puoli vuosiviikkotuntia. Käytännön järjestelyjen takia kurssit opetetaan periodeina lukuvuoden aikana niin, että kutakin kurssia opetetaan kaksi oppituntia kerrallaan viikossa. Valinnaiskurssien toteutuksessa teemme läheistä yhteistyötä paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Syksyn 2017 vapaavalintaiset kurssit:

Matkalla Maailmalla

Langasta Kankaaksi

Lisää liikuntaa (3 kurssia)

Kokkaa taidokkaasti (2 kurssia)

Luonto haltuun

Nikkaria aina tarvitaan

 

Kirkonkylän koulun keväällä 2018 opetettavat valinnaiskurssit

Kurssien opettajat tiedottavat oman kurssinsa oppilaita ja huoltajia kurssin alkamisesta, mahdollisista retkistä ja vierailuista. Valinnaiskurssit ovat koulun toimintaa ja niiden aikana ovat koulun vakuutukset normaalisti voimassa.

 

 

Kurssi

Opettaja

kurssiaika

päivä ti/pe

Opetustila

kurssin kesto

1

Lisää liikuntaa

Pekka Kiiskinen

19.1. -23.3.2018

perjantai klo 13 -15

liikuntasali

19 h

2

Lisää liikuntaa

Pasi Hiltunen

16.1. -13.3.2018

tiistai klo 13 -15

liikuntasali

19 h

3

Kuvis on kivaa

Juha Rytkönen

9.1. -13.2.2018

tiistai klo 13 -15

 214

19 h

4

Langasta kankaaksi

Anna Paaso

2.1. -27.2.2018

tiistai klo 13 -15

TS -luokka

19 h

5

Kokkaa taidokkaasti

Riitta Turunen

9.1. -27.2.2018

ti/pe klo 13 -15

Kotiseutukeskus

19 h

6

Kokkaa taidokkaasti

Sari Piiparinen

9.1. -27.2.2018

ti/pe klo 13 -15

Kotiseutukeskus

19 h

7

Kokkaa taidokkaasti

Anna Paaso

20.3. -15.5.2018

tiistai klo 13 -15 

Kotiseutukeskus

19 h

8

Putoushahmo

Sami Ryynänen

9.1. -20.3.2018

tiistai klo 13 -15

6 b-luokka

19 h

9

Ohjelmointi, koodaus, robotiikka

Pekka Kiiskinen

13.3. -22.5.2018

tiistai klo 13 -15 

TN-luokka

19 h

 

 

 

 

 

 

 


Kaikista kursseihin liittyvistä käytännön järjestelyistä ja mahdollisista muutoksista tiedottaa oppilaita ja huoltajia kurssin vetäjä.