Selkien vanhempaintoimikunta

Puheenjohtaja
Saana Randén

Sihteeri
Tuulia Kurki

Rahastonhoitaja
Henna Eloranta

Vanhempaintoimikuntaan ovat tervetulleita k a i k k i  Selkien koulun oppilaiden huoltajat. Mitä enemmän vanhempaintoimikunnan kokouksiin osallistuu huoltajia, sitä paremmin yhteistyö toimii. Myös varainkeruussa ja tapahtumien järjestelyssä tarvitaan jokaisen aktiivista osallistumista: jakamalla tehtäviä ja vastuita kukaan ei kuormitu liikaa eikä oma tehtävä tunnu ylitsepääsemättömän suurelta. On huomattavasti kevyempää ja helpompaa  paistaa esimerkiksi 20 pullaa kuin 200 pullaa tai myydä 5 myyntiartikkelia kuin 50.

Vanhempaintoimikunta on erittäin tärkeä koulun toiminnan yhteistyötaho. Toimikunnan toiminta menee suoraan Selkien koulun oppilaiden hyväksi.

Tervetuloa toimikunnan kokoontumisiin! Kokouskutsut ja -muistiot lähetetään Wilman kautta.

Yhteystiedot

Selkien koulu
Selkientie 47 b
81235 Lehtoi

Koulunjohtaja
Minna Kilpeläinen
p. 040 178 5079
minna.kilpelainen@
kontiolahti.fi

Toimisto

p. 050 463 4523