Kontiolahden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan ja pitämään ajantasalla alueensa kattavan vesihuollon kehittämissuunnitelman (Vesihuoltolaki 5 §). Kontiolahden kunnan teknisellä osastolla on tehty kyseinen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuonna 2004.

Kehittämissuunnitelman laadinnassa toimitaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten ja kunnan viranomaisten kanssa. Suunnitelma ei ole kuntaa eikä vesihuoltolaitoksia oikeudellisesti sitova, vaan tavoitteellinen asiakirja, joka sisältää ohjeet ja suuntaviivat yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Kehittämissuunnitelmissa on sekä tekstin että karttojen muodossa tarkasteltu esimerkiksi vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden nykytilaa, laajentamistarpeita sekä laitosten toiminnan kehittämistä. Suunnitelmassa määritetään mm. mille alueille rakennetaan lähivuosina vesi- ja viemäriverkostoa.

Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet myös toiminta-alueiden ulkopuolisten alueiden ja haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseksi.

Yhteystiedot

Vesihuoltopäällikkö
Juha Pitkänen
p. 0500 925 468
juha.pitkanen@
kontiolahti.fi

 

Vesimittarit
Varastonhoitaja
Seppo Karttunen
p. 050 435 4387
ma-ke klo 7.00 - 15.30
Hakuosoite:
Teollisuustie 2, Kontiolahti