Vesihuoltolain mukaiset taajama-alueet

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
  • kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä, ja
  • kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
  • kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään, tai
  • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään

Taajama määritellään vesihuoltolain 3 §:ssä alueeksi, jolla asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa. Taajamaksi määriteltäviä alueita on Kontiolahdella Kirkonkylällä, Lehmossa, Paiholassa ja Pilkossa. Taajama-alueet on esitetty liitteenä olevilla kartoilla.

Lisätietoja:
ympäristöpäällikkö Antti Suontama puh. 050 428 5123

vesihuoltolain mukaiset taajama-alueet, kirkonkylä
vesihuoltolain mukaiset taajama-alueet, Lehmo
vesihuoltolain mukaiset taajama-alueet, Paihola
vesihuoltolain mukaiset taajama-alueet, Pilkko