YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

17.5.2016

Puheenjohtaja:

 

Anssi Rauma

Sihteeri:

 

Riikka Riissanen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Luokanopettajat: Anna Paaso, Timo Myyry, Riikka Riissanen, Ulla-Maija Tolvanen (erityisopettaja), Helena Nousiainen (koulunkäynninohjaaja) Seija Hämäläinen (koulupsykologi), Anne Pyykkönen (huoltaja), Ada Riikonen ja Jenna Romppanen (oppilaiden edustajat)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Toiminta lukuvuonna 2015-2016: Oppilaiden osallisuutta kysyttiin: - on tullut lisää liikuntavälineitä, erilaisia liikunnallisia tapahtumia on ollut paljon, oppilaat ovat saaneet valita, mihin esim. unelmien liikuntapäivässä osallistuvat. Yhteistyötä on tehty eri järjestöjen kanssa aktiivisesti. Oppilaat olivat SciFestistä sitä mieltä, että pari kertaa alakoulun aikana on hyvä käydä. Laululavalla on käyty parin kolmen vuoden välein. Yrityskyläpäivään on osallistuttu nyt kahtena peräkkäisenä vuonna.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta: Koettiin oppilashuoltoryhmän toiminta tarpeelliseksi ja kannattavaksi. Toivottiin terveydenhoitajan mukaantuloa kokouksiin ainakin joskus, esim. vaihdellen koulupsykologin tai mahdollisesti kuraattorin kanssa.

Tulevan suunnittelua:

 • oppilaat toivoivat edelleen esim. liikuntapäiviä, ja muuta toiminnallisuutta koulupäiviin
 • pitkä välitunti on tulossa lukujärjestykseen (mietitään pitkän välitunnin sisältöä, miten saadaan toiminnallisuutta välitunteihin)
 • järjestöyhteistyö – katsotaan vuosisuunnitelman mukaan syksyllä (ainakin Mediakeskus, Katajarannan Erä)
 • ProKoulu-hanke päätettiin nostaa mukaan kärkihankkeisiin, jotta ProKoulu-henki kohoaisi edelleen koulussa esim. yhteinen laulu (oma sanoitus oppilaiden avulla)
 •  

Päätetyt toimenpiteet:

 

 • palataan suunnitteluun keväällä ja syksyllä

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

 • syksyllä tarkennetaan suunnitelmia

Vastuuhenkilöt:

 

 • kaikki

Seuranta:

 

 

YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

05.04.2016 13.30

Puheenjohtaja:

 

Anssi Rauma

Sihteeri:

 

Ulla-Maija Tolvanen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Anssi Rauma, rehtori; Riikka Riissanen, luokanopettaja; Anna Paaso, luokanopettajan sijainen, Timo Myyry, luokanopettaja; Seija Hämäläinen, koulupsykologi; Jenna Romppanen, oppilaiden edustus, oppilaskunnan jäsen, Mari Lappalainen, terveydenhoitaja, Helena Nousiainen, ohjaaja; Ulla-Maija Tolvanen, erityisopettaja

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Välitunnin toiminnallistaminen

 

Kouluterveydenhoito

 

 

 

Päätetyt toimenpiteet:

 

Välitunnin toiminnallistaminen:

-koululle hankitaan välituntivälineitä 500€ Liikunnallinen elämäntapa hankkeen rahoilla (palloja, jumppapalloja, hyppynaruja, tvist-naruja)

-Varparannan koulun osuus hankerahasta on 1300€ , josta maksetaan myös "Viisi tonnia viikossa" kuljetuskustannukset ja uimahallikyydityksiä ja unelmien liikuntapäivän kustannuksiin

- liikunnallinen pitkävälkkä(8.30-9.15 oppitunti, 15 min välitunti,9.30-11.00 tunnit putkeen+ luokat ruokailevat joustavasti ko. tuntien aikana, 11.00-11.30 pitkä välkkä)

- välkkärikoulutusta 10 oppilaalle luokilta 2.-5.

- Koulun oma hiihtopassi tai liikuntapassi

- Puutöissä tehdään koulun käyttöön puujalkoja, käsitöissä voidaan myös ideoida uusia liikuntavälineitä

-elokuussa hyödynnetään uintimahdollisuus Höytiäisessä

- selvitetään mahdollisuus välituntilenkin rakentamiseen kesäksi ja talveksi

-aktiivisuusrannekkeiden hyödyntäminen/ lainaaminen

Kouluterveydenhoito:

-terveydenhoitajana aloittaa syksyllä Laura Hakkarainen , jolla on yhteensä neljä toimipistettä (yläkoulu, Ahokkala, Varparanta, Onttola)

- tila on hankala Varparannalla, samoin aikataulu oppilashuollon kokoontumisten suhteen, pitäisi jatkossa ainakin suunnitella, että osa kokoontumisista olisi Kirkonkylällä joko terveydenhoitajan tai erityisopettajan työtilassa

- terveydenhoitaja ja koulupsykologi pyrkivät vuorottelemaan pedagogisiin ryhmiin ja yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin osallistumista niin, että saamme ryhmän aina monialaiseksi

 

 

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

Välineet hankitaan kevään aikana

Välkkärikoulutus keväällä 2016

Pitkä välitunti alkaa lukuvuonna 2016-2017

Terveydenhoitaja vaihtuu syksyllä 2016 ja tulee tutustumaan jo keväällä.

 

Vastuuhenkilöt:

 

Välkkärikoulutus : Anssi Rauma

Hankinnat: Kaikki opettajat ja ohjaajat

Terveydenhoitajan tutustuttaa Mari Lappalainen.

Seuranta:

 

 

 

 

 

YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

16.2.2016

Puheenjohtaja:

 

Riitta Ikonen

Sihteeri:

 

Riikka Riissanen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Riitta Ikonen (koulunjohtaja), Ulla-Maija Tolvanen (erityisopettaja), Timo Myyry (luokanopettaja), Riikka Riissanen (luokanopettaja), Anne Pyykkönen (vanhempien edustaja)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Yhteisöllinen OHR – arviointi siirretty ajankohtaan 17.5.

Yhdistysyhteistyö:

 • Kyläyhdistys: aina voi kysyä talkoisiin, teemapäiviin, tapahtumiin, leirikeskusta voi käyttää?
 • Katajarannan Erä: teemapäivänä tulevat mielellään, toimintarastit, oppitunnit, retkipäivä Pahakalan Erämajalle
 • Mediakeskus: syksy 2016 vielä ilmainen, ohjelmien käyttöopetus (myös oppilaille), ICT, mediakasvatus, teknologia ja luennot, ottavat toiveista vastaan
 • Seurakunta: esim. uskonnon tunnille pyhis-hetkiä, kirkkoseikkailu pienemmille?
 • Pro Höytiäinen: teemapäivissä mukana?
 • Karate Joen Mawashi, tulossa, jos aikataulut sopivat (teemapäivä 10.5.)
 • Joensuun agilityurheilijat, mahdollisesti tulossa teemapäivään
 • Joensuun Maila, mahdollisesti tulossa teemapäivään
 • SPR, materiaali tilattu
 • Unicef, kouluvierailut eri teemoilla
 • MLL: maksullisia puhujia vanhempainiltoihin
 • 4H: kuka kysyy?
 • Animalia?
 • Puhas Oy:ltä tulossa neuvoja
 • Luonnonsuojelupiiri?
 • Siltakeskus?

Päätetyt toimenpiteet:

 

Selvitetään retkeä Pahakalle vielä tänä keväänä? Selvitetään maahanmuuttajainfoa koululle.

Jatketaan unelmien liikuntapäivän järjestelyjä.

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

Unelmien liikuntapäivä 10.5.2016

Vastuuhenkilöt:

 

Koulun henkilökunta

Seuranta:

 

Yt:t ja jatkuva kommunikointiJ

 

 

 

YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

8.12.2015

Puheenjohtaja:

 

Riitta Ikonen

Sihteeri:

 

Timo Myyry

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Riitta Ikonen, Riikka Riissanen, Ulla-Maija Tolvanen, Seija Hämäläinen, Anne Pyykkönen( vanhempain edustaja), Ada Riikonen ja Jenna Romppanen ( oppilaiden edustajat)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

Tavoitteena osallistaa oppilaita yhä enemmän yhteiseen toimintaa ja sen kehittämiseen. Pyrkimyksenä olisi kuulostella enenevässä määrin oppilaiden mielipiteitä.

Päätettiin:

 1. Aloitelaatikko uudelleen käyttöön
 2. Oppilaskunnan aamunavaukset lukukauden alussa ja teemoittain silloin tällöin
 3. Luokittaiset aamunavaukset käyttöön
 4. Uudet järjestyssäännöt käydään yhdessä läpi vuodenvaihteen jälkeen.
 5. Luokkakokoukset

 

Tähän mennessä toteutettuja asioita:

 1. Aloitelaatikko
 2. Oppimistapakysely oppilaille
 3. Välkkäri-välitunnit ja välkkäriohjaajat
 4. Oppilaskunnan toiminta
 5. Tapahtumat ( elokuvat, yökoulut joka toinen syksy, juhlat )
 6. Luokkaretken suunnittelu

Päätetyt toimenpiteet:

 

 

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

 

Vastuuhenkilöt:

 

 

Seuranta:

 

 

 

 

 

YHTEISÖLLINEN MONIALAINEN OPPILASHUOLTO MUISTIOPOHJA

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

20.10.2015

Puheenjohtaja:

 

Riitta Ikonen

Sihteeri:

 

Riitta Ikonen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Riikka Riissanen (lo), Timo Myyry (lo), Ulla-Maija Tolvanen (eo), kutsuttu myös Anne Pyykkönen (huoltajien edustaja, estynyt tulemasta, sekä Mari Lappalainen, terveydenhoitaja, estynyt tulemasta)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

-KivaKoulu-teemapäivän ohjelman suunnittelu

-ProKoulun toimintaohjeet ja toiminnan aloitus

-kiusaamiskyselyt

-Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Viisari-tiedonkeruu

-pedagoginen ryhmä

Päätetyt toimenpiteet:

 

-sovittiin yhteisen KivaKoulu-teemapäivän ohjelma (3.11.)

-ProKoulun toimintaohjetaulut laitettiin esille koulun seinille ja toiminta aloitetaan luokittain vkolla 43

-kiusaamiskysely toteutetaan vkolla 43

-käytiin yhdessä läpi Viisari-tiedonkeruulomake

-sovittiin pedagogisen ryhmän suunnitelma ja aikataulu lukuvuodelle 2015-2016

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

kts. yllä

Vastuuhenkilöt:

 

Riitta Ikonen, Timo Myyry, Riikka Riissanen, Ulla-Maija Tolvanen

Seuranta:

 

 

 

 

Paikka:

 

 Varparannan koulu

Päivämäärä:

 

22.9.2015

Puheenjohtaja:

 

Riitta Ikonen

Sihteeri:

 

Riitta Ikonen

Osallistujat: (nimet ja tehtäväkuva)

 

Riitta Ikonen (lo, koulunjohtaja), Riikka Riissanen (lo), Timo Myyry (lo), Ulla-Maija Tolvanen (eo), Seija Hämäläinen (koulupsykologi), Anne Pyykkönen (huoltajien edustaja)

Kokouksessa esille tulleet yhteisöllistä oppilashuoltoa koskevat asiat:

 

-Prokoulu-ohjaajamme Seija Hämäläinen esitteli Prokoulun tämän hetkisen tilanteen ja tulevat tehtävät

-Prokoulun kokoontumiset kuluvana lukuvuotena

-yhteisöllisen oppilashuollon tarkempi suunnitelma sisältöineen lukuvuodelle 2015-2016

Päätetyt toimenpiteet:

 

-Prokoulun toimintaohjeiden opettamisen suunnittelu ennen syyslomaa (yksi toimintaohje kerrallaan)

-vahvistavan palautteen antamisen harjoittelu henkilökunnan kesken

-toimintaohjeet käytäntöön syysloman jälkeen (max. 3 toimintaohjetta/teema)

-päätettiin seuraava Seijan ohjauspäivä (24.11.2015)

 

 

Toteutettavien toimenpiteiden alustava aikataulu:

 

 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumiset lv 2015-2016:

*22.9.2015 suunnittelu

*8.12.2015 oppilaitten osallistaminen (Seija tulee)

*16.2.2016 järjestöyhteistyö

*5.4.2016 välituntien toiminnallistaminen

*3.5.2016 arviointi

Vastuuhenkilöt:

 

Riitta Ikonen, Ulla-Maija Tolvanen

Seuranta: