Kontiolahden kunnan koulujen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2018 - 2019

Koulu alkaa 9.8.2018
Syysloma 15.10. - 19.10.2018 (vko 42)
Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 (vapaapäivä)
Syyslukukauden viimeinen työpäivä 21.12.2018

Kevätlukukausi alkaa 7.1.2019
Talviloma 4.3. - 8.3.2019 (vko 10)
Vappu 1.5.2019 (vapaapäivä)
Helatorstai 30.5.2019 (vapaapäivä)
Kouluvuoden viimeinen työpäivä lauantaina 1.6.2019

Kulhon koulun asioita

Ruokahuolto:

Koulumme kevätlukukauden ruokalista noudattaa Kontiolahden kunnan koulujen ja päiväkotien ruokalistaa.

ProKoulu:

Koulussamme on käytössä ProKoulu –toimintamalli. ProKoulu on lyhenne sanoista "Positiivisesti ryhmässä oppien". Koko koulun yhteistyöllä luodaan viihtyisä ja positiivista käyttäytymistä tukeva ympäristö. Koulumme Pro –tiimiin kuuluvat Arttu Pätäri, Raija Makkonen, Katja Pääkkönen ja Riitta Kosola.

KiVaKoulu:

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi.

KiVaKoulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia!

Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa myös meidän koulumme. Koulumme KiVa- tiimiin kuuluvat , Erno Riihinen, Riitta Kosola ja Arttu Pätäri. He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Lisätietoa KiVa Koulu -ohjelmasta, www.kivakoulu.fi.

Koulumme on mukana oppilaiden liikunnallisuutta edistävissä Liikkuva koulu ja Tuhat-hankkeissa.

Liikkuva koulu –hanke:

Peruskoulujen liikunnallistamisen tueksi käynnistettiin keväällä 2010 valtakunnallinen Liikkuva koulu -hanke, joka on jatkunut vuodesta 2012 lähtien ohjelmana. Ohjelman tavoitteena on liikkumisen lisääminen koulupäivien aikana. Hyväksi todettuja toimintamuotoja ovat

 • teemapäivät
 • koulutukset oppilaille ja opettajille sekä muulle koulun henkilökunnalle
 • välinehankinnat (esim. jumppapallot luokkiin, välituntivälineistöä käytäville ja ulkoalueille)
 • koulun ympäristön kehittäminen
 • kerhotoiminnot
 • välituntien aktivointi
 • liikkumisen integrointi eri aineisiin (esim. toiminnalliset tuokiot oppitunneilla)
 • koulupäivän rakenteelliset muutokset (esim. pitkät välitunnit)
 • retket
 • koulumatkaliikunnan edistäminen. Lisätietoa Liikkuva koulu –hankkeesta: www.ukkinstituutti.fi
 • Koulumme liikkuva tiimivastaavina toimivat Aleksi Havukainen ja Jarkko Mustonen.

Tuhat –hanke:

TUHAT -hanke on lasten ja nuorten harrastamista ja fyysistä aktiivisuutta tukeva hanke, joka toteutetaan Pohjois-Karjalassa vuosien 2014-16 aikana. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta kehittämällä alueen harrastustoimintaa ja lisäämällä liikkumisen mahdollisuuksia niin koulupäivään kuin vapaa-aikaankin. Lisätietoa Tuhat –hankkeesta: www.pokali.fi

OPS 2016:

Opetushallituksessa valmistellaan uusia opetussuunnitelman perusteita esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelman laaditaan.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen ja kasvaminen kestävään elämäntapaan.

Tietoa opetussuunnitelman uudituksesta löytyy Opetushallituksen verkkosivulta osoitteesta: www.oph.fi/ops2016.

 

 

Yhteystiedot

Kulhon koulu
Rekiraitti 9
80910 Kulho
p. 046 921 3170

Koulunjohtaja
Arttu Pätäri
p. 040 178 5081
arttu.patari@
kontiolahti.fi

Henkilökunnan sähköpostit:
etunimi.sukunimi
@kontiolahti.fi