Varhaiskasvatuksen erityinen tuki

Erityistä tukea voi tarvita lapsi:

 • jonka psyykkinen, fyysinen tai/ja sosiaalinen kehitys on viivästynyt tai häiriintynyt
 • jonka kehityksestä vanhemmat ja/tai päivähoidon henkilökunta on huolestunut
 • jonka puheenkehitys on viivästynyt
 • jolla on sosiaalisia vaikeuksia
 • jolla esiintyy oppimisvaikeuksia
 • joka jonkun muun syyn takia tarvitsee erityistä hoitoa tai huolenpitoa

Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikessa toiminnassa pyritään vaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja mahdollisimman varhaiseen toteamiseen.

Pienryhmät, joissa työskentelee erityislastentarhanopettaja:

 • Karhunpesän päiväkoti / Sirkut
  p. 040 140 8064
 • Päiväkoti Päivänpaiste / Kielot
  p. 040 568 2893
 • Peltosirkun päiväkoti / Vanamot
  p. 0400 758 137
   

Yhteystiedot

Kiertävä erityislasten-
tarhanopettaja

Jaana Peltomaa
p. 050 428 5077
jaana.peltomaa@

kontiolahti.fi


Kiertävä erityislasten-
tarhanopettaja

Taru Rautiainen
p. 050 441 4152

taru.rautiainen@
kontiolahti.fi