Esiopetus

kuva

Esiopetus on perusopetuslain mukaista 6-vuotiaille suunnattua, tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti.  Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaan kuuluu oleellisena osana leikki. Lapsi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetus tarjoaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Esiopetus on maksutonta ja vapaaehtoista. Esiopetukseen ilmoittaudutaan samanaikaisesti kuin peruskoulun 1. luokalle, kuitenkin vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Lukuvuoden 2018 - 2019 esiopetukseen tutustuminen on 9.8.2018 ja esiopetus alkaa 13.8.2018.

Kontiolahden kunnassa annetaan esiopetusta Karhunpesän, Onttolan, Paiholan, Peltosirkun, Päivänpaisteen ja Vuoropäiväkoti Aurinkokellon päiväkodeissa sekä esiopetuksen erillisryhminä Ahokkalan, Kirkonkylän, Kulhon, Kylmäojan, Kontioniemen ja Lehmon esikouluissa.

Ahokkalan esiopetus, Suontauksentie 2, Paihola
p. 050 589 0701

Karhunpesä, Mussukkakuja 1, Kontiolahti
p. 050 367 6414
p. 050 592 7978

Kirkonkylän esiopetus, Koulukuja 3,  Kontiolahti
p. 040 568 3018
p. 050 402 8438

Kontioniemen koulu
p. 0400 374 341

Kulhon esiopetus, Rekiraitti 9, Kulho
p. 0400 386 276
p. 050 5668 349

Kulhon esiopetus2
p. 050 566 8349

Kylmäojan esiopetus, Pohjatuulentie 6, Lehmo
p. 050 402 8438

Lehmon koulu, Kylmäojantie 6, Lehmo
p. 040 591 9765
p. 040 140 8078

Onttolan esiopetus, Koulutie 9, Onttola
p. 040 524 3600

Paiholan esiopetus, Paiholantie 36, Paihola
p. 040 139 4897

Peltosirkun päiväkoti, Ellintie 12, Lehmo
p. 0400 413 150

Päiväkoti Päivänpaiste, Pohjatuulentie 6, Lehmo
p. 040 523 9044

Vuoropäiväkoti Aurinkokello, Sammalkatu 4, Lehmo

p. 040 140 8103

Esiopetukseen osallistuminen 1.8.2016 alkaen (perusopetuslaki 26 a §)
 

Yhteystiedot

Esiopetuksen esimies
Eila Rantamäki
p. 040 568 3018
eila.rantamaki@
kontiolahti.fi