« Takaisin

Kontioniemen uuden koulun rehtoriksi on valittu Satu Huttunen

Kontioniemen uuden koulun rehtoriksi on valittu Satu Huttunen

Ensi vuoden elokuussa Kontioniemen uuden koulun rehtorina aloittaa Satu Huttunen. Huttunen toimii neljättä vuotta Joensuun seudun kuntien perusopetuksen opetussuunnitelmakoordinaattorina. Lisäksi Satu Huttusella on jo vakituinen virka Jakokosken koululla luokanopettajana ja koulun rehtorina.

Kontioniemen koulun tuleva rehtori lupaa, että koulussa tutkitaan ja ihmetellään, liikutaan, leikitään, lauletaan, taiteillaan ja opiskellaan yhdessä. Keskeistä Huttusen mukaan on aikuisten tukema kasvuprosessi ja oppilaan hyvinvointi turvallisessa ja välittävässä ympäristössä.

Kontioniemen uuden koulun rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa, ja koulu otetaan käyttöön elokuussa 2018. Kontioniemen koulun rakennushankkeen työnimenä on ollut Moderni kyläkoulu. Tavoitteena on saada perusopetuksen mallikohde koulusta, jossa tilat ja niissä järjestettävä toiminta näyttävät kehityksen suuntaa uuden opetussuunnitelman hengessä. Kontioniemen koulu on kaikille avoin lähikoulu. Koulun tavoitteena on omien vahvuuksien kautta löytää oppimisen ilo positiivisen pedagogiikan avulla. Tiimiopettajuuden avulla koulun henkilökunnan osaamista käytetään monipuolisesti. Eri-ikäisten oppijoiden yhteistoimintaa lisää myös koulun joustava esi- ja alkuopetus.

Kontioniemen koulusta rakennetaan moderni perusopetuksen oppimisympäristö, jossa opiskelu on toiminnallista ja aktivoivaa, ja se tähtää oppilaskeskeiseen kasvatukseen ja oppimaan oppimiseen. Toiminta järjestetään modernissa oppimisympäristössä, jossa on käytössä joustavasti muunneltavat sisätilat ja toimintaa laadukkaasti tukeva piha-alue lähiympäristöineen. Opiskelussa käytetään ajanmukaista tieto- ja viestintätekniikkaa. Yhteistyö kotien ja sidosryhmien kanssa korostuu kaikille yhteisen koulun kasvatuskumppanuudessa. Koulun henkilökunta valitaan kunnan opetustoimen sisältä siten, että kaikki valitut ovat sitoutuneet uuden koulun toiminta-ajatuksen mukaiseen koulutyöhön.