Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto huolehtii kokonaisuudessaan kunnan palkan- ja palkkionmaksatuksesta sekä koko henkilöstöä koskevien palvelussuhdeasioiden suunnittelusta, koordinoinnista, neuvonnasta ja valvonnasta.

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@kontiolahti.fi

Henkilöstö- ja palkkausasioiden valmistelu ja koordinointi, palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat

Palkkasihteeri
Minna Kudjoi
p. 050 437 3413
minna.kudjoi@kontiolahti.fi
Sivistys- ja vapaa-aikatoimi, perhepäivähoito (omassa kodissa työskentelevät), luottamustoimipalkkiot

Palkkasihteeri
Tuija Tuukkanen
p. 050 437 3419
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi
Hallinto-osasto, puhtauspalvelut, päivähoito (päiväkodit, perhepäivähoitajat oman kodin ulkopuolella), luottamustoimipalkkiot (maksatus) ja muut palkkiot

Palkkasihteeri
Taina Wärn
p. 050 437 3424
taina.warn@kontiolahti.fi
Tekninen sopimus (TS) ja tuntipalkkaiset (TTES), ruokahuolto, työllistetyt ja kesätyöntekijät, kuntalisät

Palkanlaskenta
Palkanlaskennassa huolehditaan kunnan palveluksessa tai luottamustoimissa olevien palkan- sekä palkkionlaskennasta, maksatuksesta ja siihen liittyvistä työnantajan toimenpiteistä sekä säännöllisistä viranomaistilityksistä.

Henkilöstöhallinto
Henkilöstöpalveluissa ohjataan ja koordinoidaan kunnan palvelussuhdeasioita ja henkilöstön kehittämistä, toteutetaan työhyvinvointia tukevaa toimintaa sekä huolehditaan työnantajan yhteistoiminta- ja työsuojeluvelvoitteiden täyttämisestä.

Työsuojelupäällikkö
Kunnan työsuojelutoiminnan koordinoinnista vastaa työsuojelupäällikkönä henkilöstöpäällikkö. Työsuojelun toimintaohjelma sisältää kunnan yhteistoiminnassa tapahtuvan työsuojelutoiminnan tavoitteet ja yleiset menettelytapaohjeet.

Työsuojeluvaltuutetut
Kontiolahden kunnassa toimii kaksi työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä yksi toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Juho Asikainen, p. 013 734 5263, juho.asikainen@kontiolahti.fi
- opetushenkilöstö, koulukäynninohjaajat, koulusihteerit, lastentarhanopettajat
erityislastentarhanopettajat ja kiertävät erityislastentarhanopettajat.

Riitta Rosenius, p. 050 405 7828, riitta.rosenius@kontiolahti.fi
- muu päivähoidon henkilöstö, sivistysosaston hallinto, hallinto-osasto,
tekninen osasto, vapaa-aikatoimi.


Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu
Marja Kauppinen, p. 0400 548 830, marja.kauppinen@kontiolahti.fi   
- esimiehet