Henkilötietojen käsittely

Kontiolahden kunnan palvelujen käyttäjien yksityisyyden ja oikeusturvan takia on tärkeää, että käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Asianmukainen säädöksiin perustuva henkilötietojen käsittely on osa laadukasta asiakaspalveluamme.

Kontiolahden palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään vain palvelun edellyttämässä laajuudessa ja vain kustakin palvelusta säädetyn lain mukaisesti tai  henkilön suostumuksen perusteella.

EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR (2016/679) ohjaa osaltaan henkilötietojen käsittelyä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa tietosuojaselosteista.

Tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia rekisteröidyille sekä uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka tietoja käsitellään eli esimerkiksi kuntalaista, jonka tietoja kunnassa käsitellään.
Rekisterinpitäjä on henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä eli esimerkiksi Kontiolahden kunta toimii rekistereidensä rekisterinpitäjänä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.  Rekisteröidyllä on oikeus myös vaatia häntä koskevien henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt ja vaatimukset tulee esittää Kontiolahden kunnalle henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jotta pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa. Lomakkeen voi toimittaa esimerkiksi tietosuojavastaavalle.
Sähköisen lomakkeen laadinta on käynnissä, jotta pyynnöt voi jatkossa lähettää myös sähköisenä.

Pyyntöihin käytettävät lomakkeet:

Lomakkeita on saatavilla Kontiolahden kunnan neuvonnassa osoitteessa Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti ja niitä voi myös tilata numerosta 050 437 3411. 

Kontiolahden kunnanhallitus on 19.2.2018 § 40 nimennyt Kontiolahden kunnan tietosuojavastaavaksi tiedonhallintasuunnittelija Miia Kauppisen ja varatietosuojavastaavaksi palvelusihteeri Niina Turusen.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on neuvoa, auttaa ja valvoa tietosuojan toteutumista. Tietosuojavastaava auttaa sekä kuntalaisia että kuntaa tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Yhteystiedot

Tiedonhallinta-
suunnittelija &
tietosuojavastaava

Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@
kontiolahti.fi

Kunnanvirasto
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

Palvelusihteeri
Niina Turunen
p. 050 437 3414
niina.turunen@
kontiolahti.fi