Talous ja verotus

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 96 vahvistama taloussuunnitelma.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilinpäätös tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on saatettava kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuodesta 2008 alkaen on kuntakonsernista laadittava entistä kattavampi konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen lisäksi konsernin tulos- ja rahoituslaskelmat. Kunnanvaltuuston 11.6.2018 § 39 vahvistama tilinpäätös.

Talousjohtaja
Heidi Aho
p. 0400 898 598
heidi.aho@
kontiolahti.fi