Tekniset palvelut

Teknisen palvelun alaisiin tehtäviin kuuluvat hallinto- ja toimistopalvelut, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut,  liiketoiminta, vesihuolto ja ravintohuolto.

Esite teknisistä palveluista:Käyntiosoite:
Keskuskatu 8 B
81100 Kontiolahti

Vikailmoitukset ja päivystys
p. 0500 125 680

Tekninen johtaja
Antti Asikainen
p. 050 560 0379
antti.asikainen@kontiolahti.fi
Teknisen osaston osastopäällikkö, teknisen lautakunnan esittelijä

Toimistopäällikkö
Pirkko-Liisa Hautala
p. 050 437 3407
pirkko-liisa.hautala@kontiolahti.fi
Teknisen palvelun alaisiin tehtäviin kuuluvat hallinto- ja toimistotehtävät, teknisen lautakunnan sihteeri- ja henkilöstöasiat

Keskusvarasto
Käyntiosoite:
Teollisuustie 2
Varastonhoitaja
Seppo Karttunen
p. 013 734 5305, 050 435 4387

Kiinteistönhoito ja kunnossapito
Kiinteistöpäällikkö
Ari Markkanen
p. 013 734 5313, 0500 279 718
ari.markkanen@kontiolahti.fi

Toimistoinsinööri
Hannu Lehikoinen
p. 013 734 5378, 050 337 1320
hannu.lehikoinen@kontiolahti.fi

Kontioranta / varuskunta-alue
Kiinteistökoordinaattori
Markku Pitkänen
p. 050 596 5311
markku.pitkanen@kontiolahti.fi
Rakennusten esittely ja vuokraus

Kuntatekniikka
Kuntatekniikan päällikkö

Sauli Hyttinen
p. 040 127 3264
sauli.hyttinen@kontiolahti.fi

Työmaainsinööri
Kari Kokko
p. 0500 678 680
kari.kokko@kontiolahti.fi
Katujen, katuvalaistuksen ja katuihin liittyvien viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapito sekä rakentaminen.

Liikuntapaikkamestari
Harri Lehikoinen
p. 050 453 2305
harri.lehikoinen@kontiolahti.fi
puistot, yleiset alueet, liikunta-alueet: kunnossapito ja hoito

Ruokahuolto
Ruokapalvelupäällikkö

Pirjo Partanen
p. 013 734 5623, 050 320 3423
f. 013 734 5626
pirjo.partanen@kontiolahti.fi

Puhtauspalvelut
Puhtauspalvelupäällikkö

Pirjo Meriläinen
p. (013) 734 5226, 0500 990 989
pirjo.merilainen@kontiolahti.fi

Vesihuoltolaitos
Vesihuoltopäällikkö

Juha Pitkänen
p. 0500 925 468
juha.pitkanen@kontiolahti.fi
Liittymissopimusasiat

Vesihuoltoinsinööri
Risto Lätti
p. 050 4358 945
risto.latti@kontiolahti.fi
Vesi- ja viemäriliittymän rakentamiseen ja verkostoon liittyvät asiat

Vesilaskutus
p. 050 4373 418
vesihuolto@kontiolahti.fi