Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa huolehditaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja yhteistoimintajärjestelmän valmistelu-, sihteeri-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Lisäksi hallintopalveluissa hoidetaan kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin kuuluvat tehtävät sekä ohjataan ja kehitetään kunnan organisaatiota ja sen palvelutuotantoa.

Tulosyksikön esimies,
Hallintojohtaja
Sakari Kela
p. 050 453 1491
sakari.kela@kontiolahti.fi

Kokousvalmistelu ja täytäntöönpano kunnanvaltuusto, -hallitus, yhteistyötoimikunta, henkilöstö- ja työllisyysjaosto, Siun sote -neuvottelukunta ja keskusvaalilautakunta. Sidonnaisuusilmoitukset, hallinto- ja yhteistoiminta-asioiden neuvonta ja ohjaus, hallintosääntö, valmiusasiat ja hyvinvointiasiat. Hankintavastaava. Kunnan lakiasiat.

Tiedonhallintasuunnittelija
Miia Kauppinen
p. 050 437 3411
miia.kauppinen@kontiolahti.fi

Kunnan kirjaamo, kuulutukset ja päätearkisto. Asiakirjahallinnon kehittäminen, ohjeistaminen ja kouluttaminen sekä tiedonohjaussuunnitelmien hyväksyntä. Dynasty-asianhallintajärjestelmän ja sähköisten kokousten pääkäyttäjyys. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ja elinvoima- ja omistajaohjausjaoston pöytäkirjanpito sekä muita elinvoimatehtäviä. Hallinto-osaston hankkeet. Kotisivujen varapääkäyttäjä. Varahankintavastaava. Tietosuojavastaava.

Toimistosihteeri
Marita Eronen
p. 050 437 3425
marita.eronen@kontiolahti.fi

Kokousvalmistelu ja täytäntöönpano kunnanvaltuusto, -hallitus, henkilöstö- ja työllisyysjaosto, Siun sote -neuvottelukunta ja yhteistyötoimikunta. Dynasty-asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjyys, luottamushenkilötiedot ja tilavaraukset kunnantalo. Intran ja kotisivujen päivitys.

Palvelusihteeri
Niina Turunen
p. 050 437 3414
niina.turunen@kontiolahti.fi

Monistamo ja postit sekä kahvio ja näiden laskutus. Hallinto-osaston kahvitukset, laskujen skannaus ja hallinto-osaston laskujen asiatarkastus. Kunnanjohtajan sihteerintehtävät, hallinto-osaston matkavaraukset ja lehti-, kalenteri- sekä toimistotarviketilaukset, kirjekuoritilaukset, kansallisliput, kirjojen myynti ja kunnantalon yleisilmeestä huolehtiminen. Intran ja kotisivujen päivitys sekä elinvoimatehtäviä. Varatietosuojavastaava.