Henkilöstö

Kontiolahden kunnan henkilöstömäärä oli vuoden 2015 lopussa 617 henkilöä (vuonna 2014: 623). Vakituisessa palvelussuhteessa 31.12.2015 oli 480 henkilöä (2014: 479) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 97 henkilöä (2014: 107). Työllistämis-määrärahoin palkattujen määrä oli 40 (2014: 37). Kunnan työntekijöiden keski-ikä vuoden 2015 lopussa oli 45,3 vuotta (2014: 45,1).

Henkilöstön yhteystietojen hakuikkunassa on mahdollista hakea Kontiolahden kunnan työntekijöiden yhteystietojen lisäksi Joensuun kaupungin palveluksessa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden yhteystietoja.

Henkilöstöraportti
Kontiolahden kunnassa tehdään vuosittain henkilöstöraportti. Tavoitteena on hyödyntää raporttiin henkilöstöstä koottua informaatiota myös työterveyshuollon ja työhyvinvointitoiminnan kehittämisessä sekä työsuojeluun kohdentuvien toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen henkilöstöraportti lähetetään kirjallisena kaikille esimiehille työvälineeksi oman työn ja työyksikön toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja työorganisaatiota koskevaan päätöksentekoon.

Yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
milla.paasu@
kontiolahti.fi