Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto huolehtii kokonaisuudessaan kunnan palkan- ja palkkionmaksatuksesta sekä koko henkilöstöä koskevien palvelussuhdeasioiden suunnittelusta, koordinoinnista, neuvonnasta ja valvonnasta.

Henkilöstöpäällikkö
Milla Paasu
p. 040 594 8713
f. 013 734 5328 (henkilöstöhallinto)
milla.paasu@kontiolahti.fi

Henkilöstö- ja palkkausasioiden valmistelu ja koordinointi, palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat, sisäilmatyöryhmä

Palkkasihteeri
Minna Kudjoi
p. 050 437 3413
minna.kudjoi@kontiolahti.fi
Sivistys- ja vapaa-aikatoimi, perhepäivähoito (omassa kodissa työskentelevät)

Palkkasihteeri
Tuija Tuukkanen
p. 050 437 3419
tuija.tuukkanen@kontiolahti.fi
Hallinto-osasto, puhtauspalvelut, päivähoito (päiväkodit, perhepäivähoitajat oman kodin ulkopuolella), luottamustoimipalkkiot ja muut palkkiot, eläkeasiamiehen tehtävät

Palkkasihteeri
Taina Wärn
p. 050 437 3424
taina.warn@kontiolahti.fi
Tekninen sopimus (TS) ja tuntipalkkaiset (TTES), ruokahuolto, työllistetyt ja kesätyöntekijät, ateriakorvausten perintä, kuntalisät

Palkanlaskenta
Palkanlaskennassa huolehditaan kunnan palveluksessa tai luottamustoimissa olevien palkan- sekä palkkionlaskennasta, maksatuksesta ja siihen liittyvistä työnantajan toimenpiteistä sekä säännöllisistä viranomaistilityksistä.

Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinnon tehtävänä on suunnitella ja koordinoida koko henkilöstöä koskevia palvelussuhdeasioita ja koulutuksia, laatia ja toteuttaa työhyvinvointia tukevia suunnitelmia sekä huolehtia työnantajan työsuojeluvelvoitteiden täyttämisestä.

Työsuojelupäällikkö
Kunnan työsuojelutoiminnan koordinoinnista vastaa työsuojelupäällikkönä henkilöstöpäällikkö. Työsuojelun toimintaohjelma sisältää kunnan yhteistoiminnassa tapahtuvan työsuojelutoiminnan tavoitteet ja yleiset menettelytapaohjeet.

Työsuojeluvaltuutetut
Kontiolahden kunnassa toimii kaksi työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä yksi toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu.

Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut

Juho Asikainen, p. 0137345263, juho.asikainen@kontiolahti.fi
- opetushenkilöstö, koulukäynninohjaajat, koulusihteerit, lastentarhanopettajat
erityislastentarhanopettajat ja kiertävät erityislastentarhanopettajat.

Riitta Rosenius, p. 050 405 7828, riitta.rosenius@kontiolahti.fi
- muu päivähoidon henkilöstö, sivistysosaston hallinto, hallinto-osasto,
tekninen osasto, vapaa-aikatoimi.


Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu
Marja Kauppinen, p. 0400 548 830, marja.kauppinen@kontiolahti.fi   
- esimiehet