Ilmasto-ohjelma

Maapallon ilmasto on muuttumassa

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) uusimman arviointiraportin mukaan ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia. Maapallon keskilämpötila on
kohonnut 0,74 astetta viimeisimmän sadan vuoden aikana. Myös merenpinnan
on mitattu nousseen ja jää- ja lumipeitteet ovat ohentuneet.

Lämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti pääosin maapallon kasvihuone-
ilmiön voimistumisesta, minkä aiheuttaa hiilidioksidin ja muiden kasvihuone-
kaasujen määrän kasvu ilmakehässä.

Ihmiset ovat toimillaan lisänneet hiilidioksidin määrää ilmakehässä yli 30 % esiteollisiin tasoihin nähden vuoden 1750 jälkeen ja samassa ajassa metaanin pitoisuus ilmakehässä on noussut yli kaksinkertaiseksi. Lämpötilan, sateisuuden ja maaperän kosteusolojen muutokset voivat saada aikaan maailmanlaajuisia odottamattomia vaikutuksia luonnon ekosysteemeihin, vesivaroihin, ravinnon tuotantoon ja siten myös ihmisten hyvinvointiin.

Ilmastonmuutos, sen torjunta ja siihen sopeutuminen lieneekin aikamme suurin haaste koko ihmiskunnalle.

 

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi