Ilona-hanke

Kontiolahden kunnalla on oma Ilona-kehittämishanke, jonka avulla vahvistetaan kunnan ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja luodaan toimintatapoja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi Kontiolahdella. Paikallisten toimijoiden osallistuminen sekä kaikenlainen yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden välillä koetaan tärkeänä Kontiolahdella. Seija Örn on Ilona-hankkeen vapaaehtoistyönkoordinaattori. Seija toimii myös Kontiolahden kunnanhallituksen nimeämänä järjestöjen yhteyshenkilönä.


Arjessa on toiminut kautta aikojen vapaaehtoistyöntekijöitä eli talkooihmisiä, lähimmäisen auttajia ja hyviä naapureita. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja kylätoimijoilla on ollut aina vahva rooli vapaaehtoistoiminnassa. Melkein puoli miljoonaa suomalaista on mukana järjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Siitä ei makseta palkkaa, mutta vastavuoroisuus tuottaa auttajalle elämänsisältöä, mielekästä toimintaa ja iloa. Järjestöjen toiminnan yksi tärkeimpiä painotuksia on oman yhteisön ja omien jäsenten edunvalvontatehtävä. Tehtävä pitää sisällään vastauksen huoleen heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeudesta hyvään arkeen, oman kylätoiminnan vireänä pysymiseen tai vaikkapa juniorijoukkueen toiminnan mahdollistamiseen. Tämä kaikki on erittäin tärkeää toimintaa ja pitää kuntamme vireänä, monipuolisena ja yksinkertaisesti hyvänä paikkana asua. 

Uudempana asiana järjestö- ja yhdistystoiminnan kentälle on nousemassa kolmannen sektorin tuottama palvelutoiminta. Monet vapaaehtoistyöntehtävät alkavat vaatia nyky-yhteiskunnassa myös toiminnan parempaa organisoitumista sekä henkilöresursseja koordinoimaan ja motivoimaan vapaaehtoisia henkilöitä. Palvelutoiminta on seuran tai yhdistysten nimissä tehtävää työtä kolmannelle osapuolelle korvausta vastaan. Ulkopuoliselle taholle suoritettu palvelutoiminta on järjestölle verotonta silloin, kun tehtävät ovat niin sanottuja helppoja, "jokamiehen töitä" jotka eivät vaadi erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Kolmannen sektorin palvelutuotannon avulla on järjestöillä mahdollisuus toimintansa laajentamiseen ja se on toimijalle myös varteenotettava toimintaresurssien lisämahdollisuus.

Otetaan yhdessä auttaminen ja vapaaehtoistoiminta taas osaksi arkielämää, sillä se tuottaa hyvää mieltä kaikille osapuolille.

Yhteystiedot

Vapaaehtoistyön-
koordinaattori
Seija Örn
p. 050 579 0236
seija.orn@
kontiolahti.fi