Ilona-hanke

Kontiolahden kunnalla on oma Ilona-kehittämishanke, jonka avulla vahvistetaan kunnan ja järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä ja luodaan toimintatapoja vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi Kontiolahdella. Paikallisten toimijoiden osallistuminen sekä kaikenlainen yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden välillä koetaan tärkeänä Kontiolahdella. Seija Örn on Ilona-hankkeen vapaaehtoistyönkoordinaattori. Seija toimii myös Kontiolahden kunnanhallituksen nimeämänä järjestöjen yhteyshenkilönä.

..

Järjestöilta kunnantalolla 9.11.2016

Järjestöilta Lehmo 11.5.2016

Yhteystiedot

Vapaaehtoistyön koordinaattori
Seija Örn
p. 050 579 0236
seija.orn@
kontiolahti.fi